Fakültemiz Fizik Bölümü Öğrencilerinin Başarısı

//Fakültemiz Fizik Bölümü Öğrencilerinin Başarısı

Fakültemiz Fizik Bölümü Öğrencilerinin Başarısı

ALTERNATİF BİR EEG SİSTEMİ: RADYO ENSEFALOGRAFİ (REG)

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencilerinden Can DOKUYUCU, Güldeniz AKKAYA, Ezgi ALTUNKAYNAK ve Gülnur ARSLAN’ın katılımıyla oluşan ekibin Prof. Dr. Ali YAMAN danışmanlığında hazırlamış olduğu “RADYO-ENSEFALOGRAFİ (REG) PROJESİ”, 2242 TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında Sağlık kategorisinde 24-26 Haziran 2019 tarihleri arasındaki Ankara Bölge Sergisi’ ne kabul edilmiş ve üçüncülük ödülü kazanmış ve İstanbulda yapılacak 2019 TEKNOFEST etkinliğine de davet almıştır.

Nöronların yaydığı elektromanyetik dalga, özel tasarlanmış bir anten vasıtasıyla algılanabilir mi? sorusundan yola çıkarak yeni bir prensiple çalışan algıç sistemi tasarlanmıştır.

Çalışmada, tıpta ve çeşitli beyin araştırmalarında kullanılan mevcut beyin fonksiyon ölçüm yöntemlerinin sorunlarını araştırılmış ve yeni bir anten sistemi tasarlanmıştır. Nöronları özel bir anten vasıtasıyla bir radyo vericisine benzeterek yaydıkları radyo dalgalarını tespit etmek amaçlanmıştır. Geliştirilen prototip sensör, rezone olmayan deneysel bir fraktal anten ile bir RLC rezonatörünün kombinasyonundan oluşur. Fraktal anten geometrisi, nöronun dendrit uçlarının geometrisine benzediğinden tercih edilmiştir. Bu sistem, gelen sinyalleri hassas yükselteçlerle yükseltilerek filtrelenmesi ve akort edilmesi prensibi ile çalışır.

Deney sonuçları, bu sinyallerin tespit edilebileceğini gösterdi. Prototipte kullanılan rezonatörler ve tunerler, teorik hesaplamalar yardımıyla çizilen grafiklere göre tasarlanmıştır. Şehir gerilimi gürültüsünü ve çevresel paraziti önlemek için bir Faraday kafesi kullanılmıştır. Bu sistemden elde edilen sinyaller demodülasyon teknikleri ve çeşitli matematiksel analiz yöntemleri kullanılarak anlamlı veriler haline getirilebilir.

2019-07-18T15:36:28+03:00 Temmuz 18, 2019|Kategoriler: Duyurular|