Kalite:

Kalite Çalışmaları , Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için Ankara Üniversitesi Kalite Politikası ve 4081 sayısı Senato Kararı ile kabul edilen Ankara Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesine uygun olarak planlı ve sistemli olarak işlemler gerçekleştirmektedir.

Ankara Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi için tıklayınız….

Ankara Üniversitesi Kalite Politikası için tıklayınız….

Ankara Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü için tıklayınız…

Akreditasyon:

Akreditasyon, Yükseköğretim Programlarında yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin, bağımsız ve yetkin kuruluşlar tarafından, kalite ve evrensel ölçütler doğrultusunda onaylanması ve belli aralıklarla tekrar değerlendirilmesi işlemidir.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi programların eğitim-öğretim bakımından akredite edilmeleri için 22 Nisan 2015 tarihinde başlanan çalışmalara özdeğerlendirme raporları hazırlamış ve 2009 yılında kurulan, ülkemizde temel bilimler alanında öğretim programlarını değerlendiren ve YÖK tarafından resmen kabul edilen yegane ulusal kuruluş olan FEDEK tarafından yapılan saha ziyaretleri sonunda programlarımız Nisan 2016’dan itibaren akredite edilmiştir.

Akreditasyonun Faydaları:

  • Akademik faaliyetlerde kalite güvencesinin belgelenmesi,
  • Eğitim-öğretim programlarının uluslararası normlara göre planlanması,
  • Akademisyen ve idari çalışanların kurumlarıyla gurur duymalarının sağlanması,
  • Öğrencilerde aidiyet duygusunun yükselmesi,
  • Programları sürekli gözetleyen bir üçüncü gözün ortaya çıkması,
  • Akademik ve idari personelde bir otokontrol mekanizmasının yaratılmasıdır.

Akreditasyon Süreci:
Bölümlerimizin eğitim-öğretim bakımından akredite edilmeleri için 22 Nisan 2015 tarihinde başlanan çalışmalara özdeğerlendirme raporlarının hazırlıklarıyla devam edilmektedir.
Özdeğerlendirme raporlarımız FEDEK ölçütlerine göre Fakülte Akreditasyon Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. 2009 yılında kurulan FEDEK, ülkemizde temel bilimler alanında öğretim programlarını değerlendiren ve YÖK tarafından resmen kabul edilen yegane ulusal kuruluştur.

FEDEK Değerlendirme Ölçütleri için tıklayınız
Ankara Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü için tıklayınız

Fakülte Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Üyeleri
Adı Soyadı Bölümü
Doç. Dr.Sedat ODABAŞ Dekan Y.
Prof. Dr. Şengül KURU Fizik
Doç. Dr. Bülent Yılmaz Fizik
Doç. Dr. Naime Didem KAHYA Kimya
Doç. Dr. Pınar ACAR BOZKURT Kimya
Doç. Dr. Oktay ÖLMEZ Matematik
Doç. Dr. Elif Demirci Matematik
Doç. Dr. Hakan Volkan ŞENAVCI Astronomi
Doç. Dr. Aslı Elmaslı AKÇAR Astronomi
Doç. Dr. Fadime KIRAN Biyoloji
Doç. Dr. İlker BÜYÜK Biyoloji
Doç. Dr. Esin Köksal BABACAN İstatistik
Dr. Öğr. Üyesi Sibel AÇIKKEMALOĞLU İstatistik

 

Akreditasyon Verilen Bölümlerimiz
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 30 Nisan 2016, 2 yıl – 24 Şubat 2018, 3 yıl
Biyoloji Bölümü 30 Nisan 2016, 5 yıl
Fizik Bölümü 30 Nisan 2016, 5 yıl
İstatistik Bölümü 30 Nisan 2016, 5 yıl
Kimya Bölümü 30 Nisan 2016, 5 yıl
Matematik Bölümü 30 Nisan 2016, 5 yıl