4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgi Edinme Başvuru Formları:
>Gerçek Kişiler İçin Form
>Tüzel Kişiler İçin Form

Başvuru Yöntemleri

E-posta ile başvuru:
E-posta: bfen@ankara.edu.tr

Mektup ile başvuru:
Ankara Üniversitesi
Fen Fakültesi Dekanlığı
Dögol caddesi
06100 Tandoğan, Ankara

Faks ile başvuru:
Faks No: (0 312) 223 23 95

Talep edildiği taktirde Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesabı:
Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi
Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
70 38492-5002

Kanun ve diğer bilgiler için Ankara Üniversitesi Bilgi Edinme Birimi sayfasına bakınız