Birim Eğitim Programları Koordinasyon Kurulu
Prof. Dr. Suna CEBESOY Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Orhan ÇAKIR Fizik Bölümü
Doç. Dr. Nuran GÜRÜN ASMAFİLİZ Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sevda SAĞIROĞLU PEKER Matematik Bölümü
Gözde UZUNKULAOĞLU (16050497) Matematik Bölümü Öğrencisi