Fen Fakültesi’nin 2015-2018 Hedefleri

Fakültemizin 2015-2018 yılları arasındaki 3 yıllık hedefleri eğitim, araştırma, öğrenci, sosyal sorumluluk projeleri, uluslararasılaşma ve aidiyet başlıkları altında aşağıda özetlenmektedir:

 1. Eğitim
  1. Zorunlu ve seçmeli derslerin güncellenmesi; yeni derslerin açılması,
  2. Yeni bilgisayar laboratuvarlarının kurulması,
  3. Matlab, Mathematika vb. lisanslı programların temin edilmesi,
  4. Sertifikalı programların açılması ve yaygınlaştırılması,
  5. Öğrenci laboratuvarları için madde, malzeme ve cihazların sağlanması,
  6. Dershane, amfi ve laboratuvarların güncel teknolojik cihazlarla donatılması,
  7. Bölümlerin akredite edilmesi,
  8. Yeni anabilim dallarının açılması,
  9. Fakülte web sayfasının periyodik olarak güncellenmesi,
  10. Ulusal/uluslararası kongre, konferans, sempozyum ve çalıştayların düzenlenmesi;
 2. Araştırma
  1. Araştırma laboratuvarlarının fiziki ve donanım olarak iyileştirilmesi,
  2. İhtiyaç duyulan yeni araştırma laboratuvarlarının planlanması,
  3. Araştırma görevlisi kadrolarının karşılanması,
  4. Deney, analiz ve laboratuvar bazında akreditasyon çalışmalarının yapılması,
  5. AR-GE faaliyetlerini arttırmak için Teknopark ve TTO ile sürekli koordinasyon sağlanması,
  6. Üniversite-Sanayi ilişkisini geliştirecek projelere ağırlık verilmesi,
  7. BAP, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK gibi ulusal kaynaklardan ve uluslararası proje destek programlarından daha fazla pay almak için nitelikli projelerin üretilmesi,
  8. Etki faktörü yüksek dergilerde 300 makale (öğretim üyesi başına 2 makale) yayınlanabilmesi,
  9. Communications A1, A2-A3, B ve C adlı dergilerimizin düzenli yayınlanması ve SCI-Expanded kapsamında taranmalarının sağlanması,
  10. Cam Atölyesinin fiziki ve üretim koşullarının düzeltilmesi;
 3. Öğrenci
  1. Öğrenci adaylarına yönelik tanıtım faaliyetlerinin yapılması,
  2. Bölüm öğrenci topluluklarının organize edilmesi,
  3. Öğrencilere yaratıcılık yeteneklerini sergileyecek ve geliştirecek fırsatların sunulması,
  4. Ulusal/uluslararası ölçekte öğrenci kongre ve toplantılarının gerçekleştirilmesi,
  5. Öğrenciler için teknik gezilerin düzenlenmesi,
  6. Öğrencilere araştırma ve uygulama merkezlerinde teknoloji geliştirme konusunda pratik edinmelerini sağlayacak imkanların tanınması,
  7. Staj imkânlarının geliştirilmesi,
  8. Sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçların karşılanması,
  9. Rehberlik ve rehabilitasyon konularında öğrencilere hizmet verilmesi,
  10. ERASMUS çerçevesinde daha fazla sayıda öğrenciye yurt dışı deneyim kazandırılması;
 4. Sosyal Sorumluluk Projeleri
  1. Temel bilimlere olan ilginin arttırılması konusunda tanıtıcı programların hazırlanması ve kamuoyuna duyurulması,
  2. İnsana, doğaya ve bilime saygı temelinde toplumsal bilinç oluşturacak etkinliklerin düzenlenmesi,
  3. Herbaryum, Memeli Hayvanlar Araştırma Koleksiyonu, Rasathane, Laboratuvar, Kütüphane vb. bilim alanlarımızın halka, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine tanıtılması,
  4. Üniversite giriş sınavlarında matematik ve fen alanlarındaki başarısızlık nedenlerinin incelenmesi ve bunun temel bilimler üzerindeki etkilerinin araştırılması,
  5. İş sağlığı, güvenliği ve kimyasal atıklar hususunda ek önlemlerin alınması;
 5. Uluslararasılaşma
  1. Fakültemizin iki bölümünde 2015-2016 güz döneminde açılması planlanan %100 İngilizce eğitim programlarının başarıyla uygulanması,
  2. Diğer bölümlerde de %30 veya %100 ek İngilizce eğitim programlarının açılması,
  3. İngilizce hazırlık sınıfının tüm öğrenciler için zorunlu olması,
  4. Uluslararası konferans, kongre ve çalıştayların düzenlenmesi,
  5. Bölümler bazında özellikle üniversitemizin anlaşması bulunan yabancı üniversite bölümleriyle işbirliklerinin kurulması,
  6. Doktora sonrası uzun süreli yurtdışı araştırma programlarının desteklenmesi;
 6. Aidiyet
  1. Sosyal, kültürel ve sportif gibi etkinliklerle öğrenci, idari ve akademik personelde Fen Fakültelilik duygusunun güçlendirilmesi,
  2. Mezunlar Birliği Bilgi Sistemi kurularak mezunlarla iletişimin sürekli kılınması,
  3. Özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi,
  4. %100 İngilizce programlarına katılan yabancı öğrencilerin fakülte içerisindeki iletişim sorunlarını gidermek için özellikle idari personele yönelik İngilizce kurslarının açılması hedeflenmektedir.