Yıldızlar Yapıları ve Evrimleri

Güneş Sisteminin Temel Fiziği

Güneş Fiziği ve Güneş-Ay Tututlmaları

İstatistik Astronomi

Progress Programlama

A.Ü. Bilgisayar Kursu Ders Notları

Biyokimya Laboaratuvarı Kılavuzu

Tohumsuz Bitkiler Laboratuvar Kılavuzu

Bitki Materyali Toplama ve Saklama Teknikleri.

Açık Tohumlular Laboratuvar Kılavuzu

Palinoloji Laboratuvar Kılavuzu

Vejatasyon Ekolojisi

Moleküler Biyolojide Temel Teknikler Kılavızu

Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu

Bitki Morfolojisi

Bitki Hücresi Morfolojisi Laboratuvar Kitabı

Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu

Mikroskopta Çalışma Yöntemleri

Katıhal Elektroniği

Optoelektronik

Entegre Devreler

Bilgisayar Destekli Mekanik Deneyler

Kuantum Mekaniği ve Atom Fiziği Ders Notları

Kuantum Fiziği

Lineer Modeller

İstatistik Yöntemler

Kombinatorik

İstatistiksel Kalite Kontrol

Jeotermal Enerji

Yapısal Jeoloji

Mühendislik Jeolojisi

Petrol Jeolojisi

Kaya Mekaniği Ders Notları

Cevher Mikroskobisi

Organik Jeokimya

Kimya Bilimleri Kaynakları

Petrokimya Teknolojisinde Proses Modelleri Optimizasyon ve Kontrol Sistemleri

Polimer Kimyasına Giriş

Elektrokimya

Organik Kimyada Araştırma Teknikleri

Kimyasal Kinetik

Organik Kalitatif Analiz

Lif Kimyası

Laboratuvar Güvenliği

Asıltılar Kimyası

Analitik Kimya Temel Kavramlar

Fonksiyonel Analize Giriş

Vektörel Analiz

Grup Gösterimleri 1

Vektörel Analiz Cilt 2

Vektörel Analiz ve Tensör Analize Giriş Cilt3

Matris Metodları ve Lineer Dönüşümleri

Soyut Matematik

Modern Cebire Giriş

Lineer Pozitif Operatör Dizilerinin Yakınsaklığı

Limnoloji
 
İlkeler ve Pratik cilt-1

İlkeler ve Pratik Cilt-2

İlkeler ve Pratik Cilt-1

İlkeler ve Pratik Cilt-2

Doğal Ürünler Kimyası

Atlas of Planet Histology

Bitki Histolojisi Atlası

İstatistiksel Deney Tasarımı

Nümerik Analiz