MEZUNİYET KOŞULLARI VE KONTROL YÖNTEMLERİ

1- Mezun olacak öğrenciye ait Mezuniyet Bilgi Formu ve Transkripti Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Dekanlığa ve Dekanlıktan Bölümlere gönderilir,
2- Danışman kontrol eder, ‘Mezundur’ diye formu İşaretler, imzalar ve Bölüme teslim eder,
3- Bölüm Başkanları tarafından imzalanan formlar Dekanlığa iletilir,
4- Öğrenci İşleri Şefliği tarafından formlar mühürlenir, imzalanır ve Dekanlık üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına geri gönderilir,
5- Mezun olan öğrenci sisteme ‘Mezundur’ diye işlenerek öğrenci için diploma düzenlenir,
6-Diploma imza İçin Dekanlığa gelir,
7- Rektör tarafından imzalandıktan ve öğrenci ilişiğini kestikten sonra öğrenciye diploması verilir.