BAP Projeleri

Sıra No Numarası Başlığı Yürütücüsü Yardımcı Araştırmacılar Türü Süresi (Ay) Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
1 17L0430007 Tarımsal Atıkların Biyoetanol Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması Doç. Dr. Sevgi Ertuğrul Karatay Arş. Gör. Ekin Demiray Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 06.07.2017 06.07.2019
2 17B0430005 Kolon Kanserinde Erken Tanı Amacıyla Belirteç Potansiyeli Taşıyacak Eksozom ve miRNA İçeriklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Emel Emregül Dr. Burak Derkuş Bağımsız Proje (B) 12 05.07.2017 05.07.2018
3 17H0430009 Modifiye karbon pasta elektrotlar kullanılarak bazı  kozmetik ürünlerde kullanılan arbutin ve pantotenik asitin voltametrik analizi Prof. Dr. Zehra YAZAN Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 05.07.2017 05.07.2018
4 17H0430008 Manyetik Elastomerik Doku İskelelerinin Hazırlanması ve Biyouyumluluklarının Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Sedat ODABAŞ Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 5 04.07.2017 04.12.2017
5 17H0430007 Karaciğer Kanserinin Teşhisine Yönelik Biyosensör Geliştirilmesi Arş. Gör. Dr. Gözde Aydoğdu Tığ Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 30.06.2017 30.06.2018
6 17B0430003 Carleson Eğrileri Üzerinde Tanımlı Modifiye Morrey Uzaylarında Harmonik Analizin Bazı İntegral Operatörlerinin Sınırlılığı Yrd. Doç. Dr. Canay Aykol Yüce Prof. Dr.  Vagif S. Guliyev,
Doktora Öğrencisi Zeynep Çakır
Bağımsız Proje (B) 24 28.06.2017 28.06.2019
7 17B0430004 Yapısında Piridin Grubu Bulunduran, Yeni Taç Eter Ligandlarının ve Komplekslerinin Sentezi, Kompleksleşme ve Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi. Prof. Dr. Zeliha Hayvalı Doç. Dr.  Hatice Öğütcü,
Uzman Serhat Koçoğlu
Bağımsız Proje (B) 15 28.06.2017 28.09.2018
8 17L0430006 Kesirli Basamaktan Bazı Dinamik Modeller Üzerine Prof. Dr. Nuri Özalp Arş. Gör. Özlem Öztürk Mızrak Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 11.05.2017 11.05.2019
9 17H0430006 BODIPY-Schiff Bazlarının Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Fotofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Mustafa Hayvalı Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 11.05.2017 11.05.2018
10 17H0430005 Türkiye’deki Gliridae (Mammalia: Rodentia) Familyası Türlerinin mtDNA Kontrol Bölgesi Analizi Prof. Dr. Ercüment Çolak Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 10.05.2017 10.05.2018
11 17B0430002 Halk Arasında Tıbbi Mantar Olarak Tanınan Lycoperdon molle ve Lycoperdon lividum Türlerinin Antioksidan ve Antikanser Etkisinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Özlem Yıldırım Dr. Naznoosh Shomali Moghaddam Bağımsız Proje (B) 12 04.05.2017 04.05.2018
12 17H0430003 Saf Dental Metallerin Çeşitli Ağız Ortamlarındaki Korozyonu Dr. Turan YANARDAĞ Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 04.04.2017 04.04.2018
13 17H0430004 Eksozomların Kanser Hücre Kültürü’nden Etkin İzolasyonu İçin Farklı Tekniklerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Prof. Dr. Emel Emregül Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 04.04.2017 04.04.2018
14 17B0430001 Biyoterapötik yara örtüsü içeriğinde kullanılmak üzere etkin probiyotik suşun belirlenmesi Doç. Dr. Fadime KIRAN Prof. Dr.  Özlem Osmanağaoğlu,
Öğrenci Tuğçe Önbaş
Bağımsız Proje (B) 18 03.04.2017 03.10.2018
15 17L0430005 Mikroyerçekim Biyoreaktöründe Adipoz Kök Hücrelerden Kardiyak Hücrelerin Üretilmesi Prof. Dr. Y. Murat Elçin Doktora Öğrencisi Arın Doğan Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 12 03.04.2017 03.04.2018
16 17H0430002 k-Periyotlu Fibonacci Dizilerinin q-Analoğu Arş. Gör. Dr. Elif Tan Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 03.04.2017 03.04.2018
17 17L0430004 Toprakta Denitrifiyer Populasyon Büyüklüğünün Ölçümü, Bakteri Kommunite Yapıları ve Kültüre Alınabilen Denitrifiyerlerin nosZ ve 16S rRNA Genlerinin Karşılaştırılması Prof. Dr. E.Sümer ARAS Doktora Öğrencisi Cumhur AVŞAR Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 18 30.03.2017 30.09.2018
18 17H0430001 Amiloid Beta Nefrotoksisitesine Karşı Hsp70 Şaperonunun Hücre Proliferasyonu ve Oksidatif Stres Üzerine Etkilerinin in vitro İncelenmesi Prof. Dr. Nesrin Özsoy Erdaş Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 18.01.2017 18.01.2018
19 17L0430003 Türkiye’nin Kuzeyinde Yayılış Gösteren Microtus ve Chionomys Cinslerine Ait Tarla Farelerindeki (Mammalia: Rodentia) Genetik Varyasyonlar ve Filogenetik İlişkilerinin İki Mitokondriyal (COXI ve 12S rRNA) ve Bir Nükleer (IRBP) Belirteç Kullanılarak Belirlenmesi Prof. Dr. Nuri Yiğit Arş. Gör. Derya Çetintürk Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 17.01.2017 17.01.2019
20 17L0430002 Kadmiyum, kurşun ve kadmiyum-kurşun karışımına maruz bırakılan Pistia stratiotes L. sucul bitkisinin fitoremediasyon potansiyelinin araştırılması Doç. Dr. Mehmet Borga Ergönül Yüksek Lisans Öğrencisi Danial Nassouhi Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 12.01.2017 12.01.2018
21 17L0430001 Polatlı (Ankara)-Sivrihisar (Eskişehir) Arasında Kalan Bölgede Jipsofil Endemizmin Ekolojik Uyum Mekanizmalarının Araştırılması ** Prof. Dr. Latif Kurt Arş. Gör. Ayşenur BÖLÜKBAŞI Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 18 05.01.2017 05.07.2018
22 16H0430025 3 Boyutlu Minkowski Uzayında Seri Yaklaşımıyla Rektifiyan Salkowski Eğriler Prof. Dr. Yusuf Yaylı Arş. Gör.  Beyhan Yılmaz,
Doç. Dr.  İsmail Gök
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 6 09.11.2016 09.05.2017
23 16H0430024 3 Boyutlu Minkowski Uzayı’ nda Hareketlerin Kinematiği Prof. Dr. Yusuf Yaylı Yüksek Lisans Öğrencisi Derya Kahveci,
Arş. Gör. Dr. Murat Bekar
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 09.11.2016 09.11.2017
24 16L0430016 Türkiye’de yayılış gösteren Salsola türlerinin psbB-psbH kloroplast genler arası bölgesi DNA dizilerine dayalı filogenetik ilişkilerinin araştırılması Doç. Dr. Ahmet Emre Yaprak Yüksek Lisans Öğrencisi Duru SANCAR Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 9 09.11.2016 09.08.2017
25 16L0430017 Şahinler Tabiat Parkının Florası Doç. Dr. Gül Nilhan TUĞ Yüksek Lisans Öğrencisi Begüm Erdem Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 18 09.11.2016 09.05.2018
26 16L0430018 Yüksek Enerjili   Hadron  Çarpıştırıcılarında Yüklü  HiggsBozonu Üretimi ve Bozunum Kanalları Prof. Dr. Orhan Çakır Yüksek Lisans Öğrencisi Alev Ezgi Demirci Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 09.11.2016 09.11.2017
27 16H0430023 GF(q) Üzerindeki Özel Üreteçli Toplamsal Kodların İncelenmesi Doç. Dr. Murat ŞAHİN Arş. Gör. Hayrullah ÖZİMAMOĞLU Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 09.11.2016 09.11.2017
28 16H0430022 Manyetik Eğriler ve Akı Yüzeyleri Prof. Dr. Faik Nejat Ekmekci Arş. Gör. Zehra Özdemir,
Doç. Dr.  İsmail Gök
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 09.11.2016 09.11.2017
29 16H0430021 Bazı paladyum komplekslerinin iyonofor olarak kullanıldığı katı-temaslı iyodür-seçici elektrotların performansına nanomalzemelerin etkisi Doç. Dr. Ayça Demirel Özel Doktora Öğrencisi Semra Muratoğlu Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 09.11.2016 09.11.2017
30 16H0430020 Termofil mikroalglerin fenol biyogiderim kapasitelerinin belirlenmesi Prof. Dr. Gönül Dönmez Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 09.11.2016 09.11.2017
31 16H0430019 Termofilik Anoxybacillus türlerinin alfa-amilaz genlerinde yapısal ve işlevsel genomik çalışmalar Doç. Dr. Arzu Çöleri Cihan Arş. Gör. Ergin ŞAHİN,
Arş. Gör. Başar Karaca,
Uzman Emine Derebay Yıldız
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 09.11.2016 09.11.2017
32 16L0430014 Ankara İli’ nin Radyoaktif Kirliliğinin Liken Türleriyle Biyoizlenmesi Prof. Dr. Atila Yıldız Doktora Öğrencisi Gamze Gürsu Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 08.11.2016 08.11.2018
33 16L0430015 Collema F.H. Wigg Cinsinin Türkiye Revizyonu Prof. Dr. Atila Yıldız Doktora Öğrencisi Ayhan Turan Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 08.11.2016 08.11.2018
34 16H0430018 Nano Metal Oksit Katalizörlerin Düşük Kaliteli Linyitlerin Pirolizinden Elde Edilen Gaz Ürünlerin Bileşimine Katalitik Etkisi Prof. Dr. Ali Sınağ Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 08.11.2016 08.11.2017
35 16H0430017 Mono ve Dispiro 4-Bromobenzilaminofosfazenlerin Sentezi, Kristal Yapıları, Spektroskopik Özellikleri, Antimikrobiyal Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimleri Doç. Dr. Nuran Asmafiliz Prof. Dr.  Tuncer Hökelek,
Yüksek Lisans Öğrencisi Nur Güven Kuzey,
Prof. Dr.  Leyla Açık
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 07.11.2016 07.11.2017
36 16H0430016 Çeşitli Nanomateryal Modifiye Elektrotların Hazırlanması ve Askorbik asit, Dopamin ve Ürik Asitin Eş zamanlı Tayini Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Arş. Gör. Dr.  Gözde Aydoğdu Tığ,
Dr. Gülendem Günendi
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 03.11.2016 03.11.2017
37 16B0430002 Organofosfor Pestisitlerin Tayini İçin Tek Kullanımlık Aptasensörlerin Geliştirilmesi Arş. Gör. Dr. Gözde Aydoğdu Tığ Prof. Dr.  Şule Pekyardımcı,
Yüksek Lisans Öğrencisi Ecem Özlem Bolat,
Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa Barış Koçer,
Dr. Gülendem Günendi
Bağımsız Proje (B) 18 01.11.2016 01.05.2018
38 16L0430011 Poliakrilonitril Liflerin Kimyasal Modifikasyonu ve Modifiye Edilmiş Liflere Gümüş Parçacıkları Çöktürülerek Bazı Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Mehmet Saçak Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Okay,
Arş. Gör. Meryem Kalkan Erdoğan
Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 17.06.2016 17.06.2017
39 16L0430013  Bor karbür tozlarının hazırlanması ve karakterizasyonu Prof. Dr. Müşerref Önal Doktora Öğrencisi Abdullah Devrim PEKDEMİR Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 12 17.06.2016 17.06.2017
40 16L0430012 Polimer/Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Meltem Çelik Öğrenci Sibel Erol Dağ Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 17.06.2016 17.06.2018
41 16L0430010 Bina Su Sistemlerinden İzole Edilen Farklı Legionella Türlerinin A549 Alveoler Epitel  Hücrelerine  Sitopatojenik  Etkilerinin Karşılaştırılması Prof. Dr. Nesrin Özsoy Erdaş Biyolog Betül GÜMÜŞLÜOĞLU Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 16.06.2016 16.06.2018
42 16L0430008 ONO ve ONNO Tipindeki Schiff Bazlarından Hazırlanmış Çok Çekirdekli Komplekslerin Elektron İyonlaştırma Yöntemiyle Kütle Spektrometresinde İncelenmesi Prof. Dr. Mehmet Abdulkadir Akay Arş. Gör.  Emine Kübra İnal Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 17 15.06.2016 15.11.2017
43 16L0430009 Bakır (Cu+2), Kurşun (Pb2+) ve Kadmiyum (Cd2+) Ağır Metal Streslerine Maruz Kalmış Aspir (Carthamus tinctorious L.) Çeşitlerinde oleik asidin (Omega-9) linoleik aside (Omega-6) çevriminden sorumlu olan FAD2 Geni mRNA İfade Seviyelerinin Real-Time PCR aracılığıyla analizi Prof. Dr. E.Sümer ARAS Arş. Gör.  EKREM BÖLÜKBAŞI Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 15.06.2016 15.06.2018
44 16L0430006 Ankara Atmosferinde Polen ve Küf Alerjenlerinin Yüksek Hacimli Hava Örnekleyicisi ile İzlenmesi ve İmmunogold Yöntemi ile Yerlerinin Gösterilmesi Prof. Dr. Nur Münevver Pınar Arş. Gör. Aydan Acar Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 13.06.2016 13.06.2018
45 16L0430007 Türkiye Dianthus L. (Caryophyllaceae) Taksonları Üzerinde Palinolojik Araştırma Prof. Dr. Nur Münevver Pınar Doktora Öğrencisi Derya ŞİMŞEK Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 13.06.2016 13.06.2018
46 16L0430005 Tuz Gölü’nde yayılış gösteren endemik Salsola anatolica Allen ve Salsola stenoptera Wagenitz türlerinin ISSR tekniği ile moleküler ayrımının araştırılması Doç. Dr. Ahmet Emre Yaprak Yüksek Lisans Öğrencisi Güliz Doğan Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 13.06.2016 13.06.2017
47 16H0430014 Pediococcus pentosaceus OZF suşunun obeziteye karşı potansiyel etkisinin in vitro koşullarda belirlenmesi Doç. Dr. Fadime KIRAN Öğrenci Gamze Eda Yıldırım,
Prof. Dr.  Özlem Osmanağaoğlu
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 13.06.2016 13.06.2017
48 16H0430015 Kemik Doku Mühendisliği Çalışmalarına Yönelik Magnezyum İçeren Montmorilonit/Jelatin/Kitosan Temelli Kompozit İskelelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu Arş. Gör. Dr. Aysel Koç Demir Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 13.06.2016 13.06.2017
49 16H0430013 Yuvacık Havzası (Kocaeli-Sakarya) Makrofungusları Üzerine Taksonomik Bir Çalışma Doç. Dr. Ilgaz Akata Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 10.06.2016 10.06.2017
50 16L0430004 Düzce ve Zonguldak İllerinde belirlenmiş olan alanlarda Karasal ve Denizel Tardigrada Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi Prof. Dr. Ahmet Altındağ Doktora Öğrencisi ÇAĞRI TEKATLI,
Yüksek Lisans Öğrencisi Duygu Özer
Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 09.06.2016 09.06.2017
51 16H0430011 Bazı Makrofungus Özütlerinin Ksenobiyotik Metabolizma Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri ve Antikanser Değerlendirmeleri Prof. Dr. Özlem Yıldırım Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 09.06.2016 09.06.2017
52 16H0430012 Lactobacillus helveticus OZH12 suşunun L-laktat dehidrogenaz geninin nakavtı Prof. Dr. Özlem Osmanağaoğlu Arş. Gör. Harun ÖNLÜ,
Doç. Dr.  Fadime KIRAN
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 09.06.2016 09.06.2017
53 16H0430010 Tuz stresiyle ilişkili DOF transksripsiyon faktörü ailesinin fasulye bitkisinde genom düzeyinde in-siliko tanımlanması ve gen ifadesi analizleri Öğretim Görevlisi Dr. İLKER BÜYÜK Prof. Dr.  E.Sümer ARAS,
Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Tanrıseven
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 9 08.06.2016 08.03.2017
54 16L0430003 Yukarı Ceyhan Nehri ve Göksu Nehri (Seyhan)’nde Dağılım Gösteren Garra rufa (Heckel, 1843)’ nın Mofrometrik ve Genetik Varyasyonları Yrd. Doç. Dr. Saniye Cevher Özeren Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmetcan Serbestoğlu Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 9 06.06.2016 06.03.2017
55 16H0430007 Enzim Elektrot Hazırlamada Çeşitli Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Etkinliğinin Karşılaştırılması Prof. Dr. Esma Kılıç Arş. Gör. Dr.  Ceren Kaçar Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 8 29.04.2016 29.12.2016
56 16A0430001 Biyoloji Bölümü Elektron Mikroskobu ve Histokimya Laboratuvarlarının Yeniden Yapılandırılıp Geliştirilmesi Prof. Dr. Nursel Gül Yüksek Lisans Öğrencisi HAKAN ESKİZENGİN Altyapı Projesi (AYP) 18 29.04.2016 29.10.2017
57 16H0430008 Evernia divaricata(L.) Ach. ve Letharia vulpina(L.) Hue. Liken Türleriyle Sulu Çözeltilerden Tarım İlacı Biyosorpsiyonu Prof. Dr. Atila Yıldız Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 29.04.2016 29.04.2017
58 16H0430009 Bir Lineer Pozitif Operatör ve Şekil Özellikleri Prof. Dr. Fatma Taşdelen Yeşildal Prof. Dr.  Gülen Başcanbaz Tunca,
– Dilek Söylemez Özden,
Doktora Öğrencisi Murat Bodur,
Arş. Gör. Özlem Öksüzer
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 27.04.2016 27.04.2017
59 16H0430005 İç Anadolu Endemiği Scutellaria yildirimlii M. Çiçek & Yaprak Türünün ISSR Tekniği ile Genetik Çeşitliliğinin Koruma Amaçlı Belirlenmesi Doç. Dr. Ahmet Emre Yaprak Doç. Dr.  Gül Nilhan TUĞ,
Doktora Öğrencisi GÜL AYYILDIZ,
Doktora Öğrencisi Merve Yıldırım,
Doktora Öğrencisi Ali Murat Keser
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 27.04.2016 27.04.2017
60 16H0430006 Nesli Tehlike Altındaki Salsola grandis Freitag, Vural & N. Adıgüzel Bitki Türünün Genetik Çeşitliliğinin Koruma Amaçlı Belirlenmesi Doç. Dr. Gül Nilhan TUĞ Doç. Dr.  Ahmet Emre Yaprak,
Doktora Öğrencisi GÜL AYYILDIZ,
Doktora Öğrencisi Merve Yıldırım,
Doktora Öğrencisi Ali Murat Keser
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 27.04.2016 27.04.2017
61 16H0430004 ENERJİK MADDELERİN PATLAMA TEPKİMELERİNDE TEPKİME ÜRÜNLERİNİN KÜTLE SPEKTROMETRESİ YARDIMIYLA BELİRLENMESİ Prof. Dr. Orhan Atakol Arş. Gör. Dr. Nurcan Acar,
Doktora Öğrencisi Metehan Yazıcıoğlu,
Yüksek Lisans Öğrencisi Erdal Emir,
Arş. Gör.  Emine Kübra İnal
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 6 27.04.2016 27.10.2016
62 16H0430003 İklim Değişikliğinin Mercan Popülasyonları Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Matematiksel Modelleme Yrd. Doç. Dr. Arzu Ünal Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 6 26.04.2016 26.10.2016
63 16L0430002 Askorbik asit ve / veya Kafein‘in nano malzemelerle modifiye edilmiş karbon elektrot yüzeylerinde voltametrik analizi Prof. Dr. Zehra YAZAN Dr. Dilek ESKİKÖY BAYRAKTEPE,
Öğrenci MELİKE PEKİN
Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 26.02.2016 26.02.2017
64 16B0430001 Denizanasından İzole edilen Tip-I Kollajenin  Aptasensör Matriksi Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Prof. Dr. Emel Emregül Yüksek Lisans Öğrencisi Ecem Boztuna Bağımsız Proje (B) 12 26.02.2016 26.02.2017
65 16H0430002 İnsan ve gıda kaynaklı bazı laktik asit bakterilerinde bakteriyosin üretim özelliğinin araştırılması Doç. Dr. Fadime KIRAN Prof. Dr.  Özlem Osmanağaoğlu,
Öğrenci Tuğçe Önbaş
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 25.02.2016 25.02.2017
66 16H0430001 Bazı Polinomları İçeren Lineer Pozitif Operatörlerin Varyasyon Yarınormunda Yakınsaklığı Prof. Dr. Fatma Taşdelen Yeşildal Prof. Dr.  Harun Karslı,
Arş. Gör. Özlem Öksüzer
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 23.02.2016 23.02.2017
67 16L0430001 Salsola turcica Yıldırımlı, Salsola boissieri Botsch. subsp. boissieri ve Salsola boissieri Botsch. subsp. serpentinicola (Freitag & Özhatay) Freitag & Uotila Taksonlarının Ekolojik Adaptasyonlarının Araştırılması Doç. Dr. Gül Nilhan TUĞ Doktora Öğrencisi İnci Bahar ÇINAR Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 36 19.02.2016 19.02.2019
68 15H0430009 Yarı İki Düzlemlerin (Semibiplane) Dağıtılmış Depolama Sistemlerine Uygulaması Doç. Dr. Oktay Ölmez Yüksek Lisans Öğrencisi Ceren Kartal Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 30.12.2015 30.12.2016
69 15H0430008 İzoparametrik Eğriler Tarafından Üretilen Yüzey Aileleri Doç. Dr. İsmail Gök Yüksek Lisans Öğrencisi Orhan Oğulcan Tuncer Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 25.12.2015 25.12.2016
70 15H0430005 NO Donorlü Mono-4-florobenzil-spiro-siklotrifosfazen Türevlerinin Sentezi, Spektroskopik Özelliklerinin, DNA ile Etkileşimlerinin, Antimikrobiyal ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi Arş. Gör. Dr. Aytuğ Okumuş Prof. Dr.  Zeynel Kılıç,
Arş. Gör. Dr. Gamze Elmas Egemen,
Prof. Dr.  LEYLA AÇIK,
Prof. Dr.  Zeynel Kılıç
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 02.11.2015 02.11.2016
71 15H0430006 Bis-Ferrosenil- Sübstitüe Siklotetrafosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Elektrokimyasal Özellikleri ve Biyolojik Aktiviteleri Arş. Gör. Dr. Gamze Elmas Egemen Prof. Dr.  Zeynel Kılıç,
Arş. Gör. Dr. Aytuğ Okumuş,
– Reşit Cemaloğlu,
Prof. Dr.  Leyla Açık,
Prof. Dr.  Tuncer Hökelek
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 02.11.2015 02.11.2016
72 15B0430004 Kaçkar ve Aladağlar’da bulunan alpin göllerde zooplankton faunasının araştırılması ve Daphnia sp. türlerinin filogenetik açıdan incelenmesi Prof. Dr. Ahmet Altındağ Arş. Gör. Dr. Emre Keskin,
Arş. Gör.  Pınar Yıldız,
Doktora Öğrencisi Esra Mine Ünal
Bağımsız Proje (B) 17 02.11.2015 02.04.2017
73 15H0430007 Matris Değerli Kuantum-Fark Operatörlerinin Spektral Analizi Yrd. Doç. Dr. Yelda Aygar Küçükevcilioğlu Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 02.11.2015 02.11.2016
74 15L0430010 Üç Parametreye Bağlı İki Katlı Radyal Çekirdekli Singüler İntegrallerin Sınırsız Bölgede Yakınsaklığı Prof. Dr. Ertan İbikli Doktora Öğrencisi Gümrah Uysal Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 12 28.07.2015 28.07.2016
75 15L0430009 Organokadmiyum bileşiklerinin ketoksimlerle elektrofilik aminasyonu Prof. Dr. Tahir Daşkapan – Adem Korkmaz Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 02.07.2015 02.07.2017
76 15B0430003 Metal / ZnO (Metal:Co /Cu /Cd /Ca / Ni) Katalizörlerinin Sonokimyasal Yöntemle Sentezi ve Biyokütle Pirolizinde Katalizör Olarak Kullanılması Arş. Gör. Dr. Pınar Acar Bozkurt Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçe Ulaş Bağımsız Proje (B) 36 29.06.2015 29.06.2018
77 15H0430004 Bulanık Ölçünün Belirlenmesi İçin Hibrid Bir Metot Yrd. Doç. Dr. Murat Olgun Arş. Gör. Dr.  Mehmet Ünver,
Arş. Gör.  Gökhan Özçelik
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 21.05.2015 21.05.2016
78 15L0430008 Kükürt İçeren Di- ve Trinükleer Bor Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Özellikleri, Biyolojik Aktiflikleri ve DNA’ ya Etkileri Prof. Dr. Selen Bilge Koçak Yüksek Lisans Öğrencisi Ebru Aydıner Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 06.05.2015 06.05.2016
79 15A0430001 Serpantinofit ve Serpantinovagların Ekolojik Uyum Mekanizmalarının Ortaya Konulması. Prof. Dr. Latif Kurt Prof. Dr.  Yüksel Keleş,
Arş. Gör. Beste Gizem Özbey,
Arş. Gör. Ayşenur BÖLÜKBAŞI,
Arş. Gör. Ebru Özdeniz
Altyapı Projesi (AYP) 24 28.04.2015 28.04.2017
80 15B0430001 Düşük Karbonlu Çeliğin Asidik Korozyonuna Karşı  İnhibitör Potansiyeli Taşıyan Yeni Heteroatom Schiff Bazı Moleküllerinin  Sentezi, Teknolojik Etkinliklerinin Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması Prof. Dr. Kaan Cebesoy Emregül Prof. Dr.  Orhan Atakol Bağımsız Proje (B) 30 10.03.2015 10.09.2017
81 15B0430002 Yumurta Kabuğundan Hidroksiapatit İzolasyonu ve Apta-sensör Matriksi Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Prof. Dr. Emel Emregül Dr. Burak Derkuş Bağımsız Proje (B) 18 10.03.2015 10.09.2016
82 15L0430007 Antikoagülant Difenacoum’un Sıçan Dalağı Üzerine Histokimyasal Yönden Etkisi Prof. Dr. Nursel Gül Yüksek Lisans Öğrencisi Ceren Güler Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 06.03.2015 06.03.2016
83 15L0430006 Grafen oksit ve/veya kil ve/veya iletken polimerler ile modifiye edilmiş elektrotların hazırlanması ve bazı ilaç etken maddelerin tayini. Prof. Dr. Zehra YAZAN Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Emin EROĞLU,
Dr. Dilek ESKİKÖY BAYRAKTEPE
Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 10.02.2015 10.02.2016
84 15H0430003 Tuz ve Kuraklık Stresinin Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde FAD2 Geni İfadesi Üzerine Etkisinin Araştırılması Öğretim Görevlisi Dr. İLKER BÜYÜK Prof. Dr.  E.Sümer ARAS,
Doç. Dr.  Demet Cansaran Duman
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 10.02.2015 10.02.2016
85 15L0430004 Düşük ya da atmosferik oksijen seviyesinde inkübasyonun semen örneklerindeki oksidatif stres yanıtlarına etkisi Prof. Dr. Özlem Yıldırım Öğrenci Ezgi GÜNEŞ,
Doç. Dr.  İskender Sinan Özkavukcu,
Doç. Dr.  Serdal Kenan Köse
Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 10.02.2015 10.02.2016
86 15H0430002 Kadmiyum (Cd) Ağır Metalinin Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinde Katalaz (CATA3) Geni İfadesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Prof. Dr. E.Sümer ARAS Doç. Dr.  Demet Cansaran Duman,
Öğretim Görevlisi Dr. İLKER BÜYÜK
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 10.02.2015 10.02.2016
87 15L0430003 UV, Cr, tuz ve kuraklık stresi altında geliştirilmiş ayçiçeği (Helianthus annuus L.) bitkisinde hücre döngüsü genlerinden Retinoblastoma (Rb), Myelocytomatosis ve E2F genlerine ait mRNA ifade seviyelerinin belirlenmesi Prof. Dr. E.Sümer ARAS Öğr. Gör. Esin BAŞARAN Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 18 10.02.2015 10.08.2016
88 15L0430005 N,N’-bis(piridin-2-ilmetiliden)benzen-1,4-diamin Schiff Bazının Oksidatif Kondensasyon Polimerizasyonu ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Meral Şahin Yüksek Lisans Öğrencisi Asan A. Fadhel Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 10.02.2015 10.02.2016
89 15L0430002 Trakya ve Batı Anadolu’da Yayılış Gösteren Microtus lydius (2n:54) ve Microtus hartingi (2n:54) Türlerinin Filogenetik İlişkilerinin Ortaya Konulması Prof. Dr. Nuri Yiğit Arş. Gör. Derya Çetintürk Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 09.02.2015 09.02.2016
90 15L0430001 Bazı Yeni Pirimido[1,2-a]Pirimidin Türevi Bileşiklerin Sentezi Prof. Dr. Mustafa Güllü Arş. Gör.  Duygu Bayramoğlu Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 05.02.2015 05.02.2017
91 15H0430001 Belgrad Ormanı (İstanbul)’nın Makrofungus Çeşitliliğinin Belirlenmesi Doç. Dr. Ilgaz Akata Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 03.02.2015 03.02.2016
92 15L0216001 İnsan Adipoz-Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Mikroyerçekimi ve Yerçekimi Şartlarında Adipojenik Farklılaşmasının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Prof. Dr. Y. Murat Elçin Yüksek Lisans Öğrencisi Erdem Subak Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 18 01.02.2015 01.08.2016
93 14H0430009 Çeşitli Bitki ve Makro Funguslardan Biyokimyasal Çalışmalarda Kullanılmak Üzere Ekstrelerin Hazırlanması Prof. Dr. Özlem Yıldırım Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 03.12.2014 03.12.2015
94 14H0430008 Asetilkolin Tayini için Nanomateryal Temelli Elektrokimyasal Biyosensörlerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Arş. Gör. Dr.  Gözde Aydoğdu Tığ,
Yüksek Lisans Öğrencisi Ecem Özlem Bolat,
Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa Barış Koçer
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 01.12.2014 01.12.2015
95 14H0430007 Termofilik basillerde biyofilm oluşumu ve giderimi Doç. Dr. Arzu Çöleri Cihan Prof. Dr.  Cumhur Çökmüş,
Doktora Öğrencisi Tuğba KILIÇ,
Yüksek Lisans Öğrencisi Pırıl Beste ÖZEL
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 27.10.2014 27.10.2015
96 14H0430006 Fenol  ve Cr(VI)’nın Birlikte Gideriminde Mikroorganizma Kullanımı Doç. Dr. Nur Koçberber Kılıç Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 20.10.2014 20.10.2015
97 14B0430003 Termofilik basillerin çeşitli yüzeylerde biyofilm oluşturmaları ve biyofilm yapılarının giderimiyle biyokorozyonun önlenmesi Doç. Dr. Arzu Çöleri Cihan Prof. Dr.  Cumhur Çökmüş,
Yüksek Lisans Öğrencisi Pırıl Beste ÖZEL,
Doktora Öğrencisi Tuğba KILIÇ,
Doktora Öğrencisi Melih KOÇ
Bağımsız Proje (B) 24 26.06.2014 26.06.2016
98 14A0430002 Yerli ve yabancı aspir (Carthamus tinctorius L) çeşitlerinde oleik asidin (Omega 9) linoleik aside (Omega 6) çevriminden sorumlu olan ve kaliteli yağ üretiminde rol sahibi olduğu düşünülen FAD2 genlerinin Real-Time PCR aracılığıyla analizi Prof. Dr. E.Sümer ARAS Öğretim Görevlisi Dr. İLKER BÜYÜK,
Arş. Gör.  EKREM BÖLÜKBAŞI
Altyapı Projesi (AYP) 36 26.06.2014 26.06.2017
99 14B0430002 Vaskülerize Doku Oluşturulmasına Yönelik Sıcaklığa Duyarlı Poli (N-Vinil Kaprolaktam)-g-Kollajen İskele Geliştirilmesi ve Geciktirilmiş Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Salım Davranışının İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Serap Durkut Bağımsız Proje (B) 18 26.06.2014 26.12.2015
100 14B0430001 Türkiye’de Yayılış Gösteren Kayalık Faresi, Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının Mikrosatellit Analizi Prof. Dr. Reyhan Çolak Prof. Dr.  Ercüment Çolak,
Arş.Gör. Gül Olgun Karacan,
Doktora Öğrencisi Dilek BETEŞ
Bağımsız Proje (B) 24 23.06.2014 23.06.2016
101 14H0430005 Moleküler sistemlerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin hesaplanabilmesi için yüksek performanslı hesaplama sisteminin kurulması Prof. Dr. Hüseyin Ünver Prof. Dr.  Bahadır Boyacıoğlu Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 16.06.2014 16.06.2015
102 14H0430004 Dunaliella sp. Biyokütlesinin Biyoetanole Dönüşüm Veriminin Arttırılması Doç. Dr. Sevgi Ertuğrul Karatay Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 13.05.2014 13.05.2015
103 14L0430006 Bir Doping Maddesi Olan Furosemitin Elektrokimyasal Biyosensörlerle Tayini Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Yüksek Lisans Öğrencisi Hazal Şen Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 12.05.2014 12.05.2015
104 14A0430001 Biyoloji Bölümü Memeli Hayvanlar Araştırma Koleksiyonunun Yeniden Yapılandırılması Prof. Dr. Nuri Yiğit Prof. Dr.  Ercüment Çolak Altyapı Projesi (AYP) 24 06.05.2014 06.05.2016
105 14L0430005 Çeşitli Modifikasyon Yöntemleriyle Yeni Amperometrik Enzim Elektrotlar Hazırlanması Prof. Dr. Esma Kılıç Arş. Gör. Dr.  Ceren Kaçar,
KİMYAGER  Berna Dalkıran,
Dr. Pınar Esra Erden
Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 12 05.05.2014 05.05.2015
106 14H0430003 Farklı kaynaklardan izole edilen laktik asit bakterilerinin bazı probiyotik özelliklerinin belirlenmesi Prof. Dr. Özlem Osmanağaoğlu Uzman Hande ORAL,
Arş. Gör. Harun ÖNLÜ
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 29.04.2014 29.04.2015
107 14H0430002 Benzodioksan ve Dialkoksibenzen Halka Sistemlerini İçeren Tiyofen ve Pirol Türevi İletken Polimerlerin Sentezi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Mustafa Güllü Arş. Gör. Dr.  Gülbin KURTAY Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 25.04.2014 25.04.2015
108 14L0430004 İletken Polimer ve Nanoparçacık Modifiye Elektrotların Hazırlanması ve dsDNA-İlaç Etkileşiminin Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Arş. Gör. Dr.  Gözde Aydoğdu Tığ Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 30 26.02.2014 26.08.2016
109 14L0430003 Bazı Zengin Galaksi Kümelerinin X –Işın Gözlemlerinden Yararlanarak Küme Dinamiğinin İncelenmesi Prof. Dr. Sacit Özdemir – Elifnur Özel Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 18 25.02.2014 25.08.2015
110 14L0430002 İki Bileşenli Karma Üstel Dağılımlar için Parametre Tahmin Yöntemleri ve Bir Uygulaması Doç. Dr. Mehmet Yılmaz – Buse BÜYÜM Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 24.02.2014 24.02.2015
111 14H0430001 Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Atmosferik Polen ve Mantar Sporlarının İncelenmesi Prof. Dr. Nur Münevver Pınar Doç. Dr.  Talip ÇETER Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 24.02.2014 24.02.2015
112 13B4240011 YEDİ-, SEKİZ- VE DOKUZ-ÜYELİ Dİ- VE TRİNÜKLEER BOR KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK VE KRİSTALLOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, BİYOLOJİK AKTİFLİKLERİ VE DNA’ YA ETKİLERİ Prof. Dr. Selen Bilge Koçak Prof. Dr.  LEYLA AÇIK,
Doç. Dr.  ÖMER ÇELİK,
– NİSAN SEVİN BAŞTERZİ,
– SERHAN PEKTAŞ
Bağımsız Proje (B) 24 07.02.2014 07.02.2016
113 14L0430001 Türkiye’de Yayılış Gösteren Atriplex L. (Amaranthaceae) Cinsi Taksonlarının Taksonomik Revizyonu Doç. Dr. Ahmet Emre Yaprak Doktora Öğrencisi İsa BAŞKÖSE Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 36 31.01.2014 31.01.2017
114 13H4240004 Alyssum ve Centaurea Cinslerinin  Bazı Türlerinde Serpantin Stresine Uyum Stratejilerinin Araştırılması Prof. Dr. Latif Kurt Arş. Gör. Beste Gizem Özbey,
Arş. Gör. Ayşenur BÖLÜKBAŞI,
Arş. Gör. Ebru Özdeniz
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 28.01.2014 28.01.2015
115 13H4240005 Sıçanların Akciğer Dokusunda Karbon Tetraklorür (CCl4)  ile Oluşturulan Oksidatif Hasara Karşı Melatonin ve D vitamininin Koruyucu Etkisi Prof. Dr. Nesrin Özsoy Erdaş Yrd. Doç. Dr.  Şevin GÜNEY,
Öğrenci Safa Mohammed Elmustafa O. ELMUBARAK,
Arş. Gör. Dilşad ÖZERKAN
Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 22.01.2014 22.01.2015
116 13L4240018 AMİNO, NİTRO ve AZİDO GRUPLARI İÇEREN TEK ve İKİ HALKALI AROMATİK ENERJİK MADDELERİN KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE ANALİZLERİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Orhan Atakol – Melike Kunduracı Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 30 22.01.2014 22.07.2016
117 13L4240020 Yeni Organokalay(IV) Komplekslerinin Sentezleri, Yapılarının Deneysel ve Kuantum Kimyasına Dayanan Hesaplamalı Yöntemlerle Aydınlatılması Prof. Dr. Nilgün Ancın – Gökhan Şirikçi Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 22.01.2014 22.01.2016
118 13L4240019 Olea europaea L. Bitki Yapraklarından Sekoiridoid Yapıdaki Polifenollerin Ekstraksiyonu ve Analizi İçin Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi Prof. Dr. Mehmet Abdulkadir Akay – Nilüfer Vural Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 22.01.2014 22.01.2016
119 13H4240006 3,8-Bis-(Hidroksiarilazo)benzo[c]sinnolinlerin sentezi, termokromik ve fotokromik özelliklerinin incelenmesi Prof. Dr. Emine Kılıç KİMYAGER  Ahmet Ferat Üzdürmez Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 09.01.2014 09.01.2015
120 13B4240010 TÜRKİYE SALIX L. (SALICACEAE) TAKSONLARI ÜZERİNDE PALINOLOJİK, MOLEKÜLER VE MİKROMORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR Prof. Dr. Nur Münevver Pınar Prof. Dr.  E.Sümer ARAS,
Prof. Dr.  Bedri SERDAR,
Prof. Dr.  Kamil COŞKUNÇELEBİ,
Doç. Dr.  Talip ÇETER,
Doç. Dr.  Demet Cansaran Duman,
Öğretim Görevlisi Dr. İLKER BÜYÜK,
Uzman Burcu Pelin ÇELİKKOL
Bağımsız Proje (B) 36 26.11.2013 26.11.2016
121 13B4240008 Schiff Bazı Polimerlerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi: Karekterizasyonu ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Meral Şahin – Nuray Yılmaz Baran Bağımsız Proje (B) 18 22.10.2013 22.04.2015
122 13L4240017 Pediococcus pentosaceus OZF suşunun enkapsülasyonu Prof. Dr. Özlem Osmanağaoğlu – Mohamed Mokrani,
Arş. Gör. Harun ÖNLÜ
Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 07.10.2013 07.10.2014
123 13L4240015 Marmara Bölgesi’nde yayılış gösteren Mus L., 1758 (Mammalia: Rodentia) cinsinin mitokondriyal DNA (sitokrom b ve kontrol bölgesi) varyasyonları Prof. Dr. Ercüment Çolak – Ayşegül ÜNVERDİ,
– Şebnem Köklü
Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 24 07.10.2013 07.10.2015
124 13L4240016 Kuzey Anadolu ve Trakya’daki Apodemus Kaup, 1829 (Mammalia: Rodentia) Cinsine Ait Türlerin Mitokondriyal DNA (Sitokrom b ve Kontrol Bölgesi) Analizi Prof. Dr. Ercüment Çolak – ENGİN SELVİ Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 36 07.10.2013 07.10.2016
125 13B4240005 Yeni Spiropiran Bileşiklerinin Sentezi, Fotokromik  ve  Termokromik Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Emine Kılıç KİMYAGER  Ahmet Ferat Üzdürmez,
Dr. Mehtap Yakut
Bağımsız Proje (B) 30 18.09.2013 18.03.2016
126 13L4240002 Bazı Türlerin Tayini için Modifiye Amperometrik Enzim Elektrotların Geliştirilmesi Prof. Dr. Esma Kılıç Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 05.08.2013 05.08.2014
127 BAP 2003/97 İnsan Embriyonik Kök Hücrelerinin In-Vitro Ortamda Osteojenik Hücrelere Farklılaştırılması Prof. Dr. Y. Murat Elçin Prof. Dr. A. Eser Elçin Bağımsız Proje (B) 36 01.08.2013 01.08.2016
128 13B4240007 Çomar Deresi Su, Sediment ve Astacus leptodactylus (Escholtz, 1823) Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Metallerin A. Leptodactylus’un Farklı Dokularında Glutatyon S Transferaz, Glutatyon Redüktaz ve Lipid Peroksidasyon Seviyelerine Etkisinin Doğal ve Laboratuvar Koşullarında Araştırılması Prof. Dr. Ahmet Altındağ Bağımsız Proje (B) 24 15.07.2013 15.07.2015
129 13L4240012 ONNO Tipi Hetero-Nükleer Schiff Bazı-Ni Komplekslerinde İkinci Metal İyonunun Etkisinin Deneysel ve Teorik İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Nazır Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 18 15.07.2013 15.01.2015
130 13L4240011 Fenol Biyoremediasyonunda Karışık ve Saf Kültürlerin Kullanımı Doç. Dr. Nur Koçberber Kılıç Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 15.07.2013 15.07.2014
131 13L4240013 Dunaliella Cinsine Ait Türlerin Biyoetanol Üretiminde Hammadde Olarak Kullanım Kapasitelerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Sevgi Ertuğrul Karatay Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 15.07.2013 15.07.2014
132 13B4240006 Güneş Benzeri Yıldızlar ve Çift Yıldızlar Etrafından Ötegezegen Araştırmaları Prof. Dr. Selim Osman Selam Yrd. Doç. Dr.  Özgür BAŞTÜRK,
Doç. Dr.  Hakan Volkan Şenavcı,
– İbrahim ÖZAVCI
Bağımsız Proje (B) 24 05.07.2013 05.07.2015
133 13L4240010 N,N’-bis(piridin-3-ilmetiliden)benzen-1,4-diamin Schiff Bazının Oksidatif Kondensasyon Polimerizasyonu, Karakterizasyonu  ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Mehmet Saçak Yüksek Lisans Öğrencisi Müge DENİZ Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 04.07.2013 04.07.2014
134 13L4240009 Bazı İlaç Etken Maddelerinin Tayini İçin Çeşitli Modifiye Karbon Pasta Elektrotların Hazırlanması, Elektrokatalitik Etkinin ve DNA İle Etkileşimlerinin Araştırılması Prof. Dr. Zehra YAZAN Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 15 27.06.2013 27.09.2014
135 13H4240003 Çok Dişli Schiff Bazlarının, Organokalay(IV) Komplekslerinin Sentezleri, Yapılarının Deneysel Olarak ve Kuantum Mekaniğine Dayanan Teorik Yöntemlerle Aydınlatılması, Anti-Mikrobiyal Ekinliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Nilgün Ancın Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 24.06.2013 24.06.2014
136 13H4240001 Pediococcus pentosaceus OZF suşu tarafından üretilen ekzopolisakkaritin (EPS) ve EPS/CpG-ODN komplekslerinin bağışıklık düzenleyici etkileri Doç. Dr. Fadime KIRAN Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 15.05.2013 15.05.2014
137 13B4240004 Epibatidin Ve Türevlerinin Yapı Aktivite İlişkilerinin Teorik Olarak İncelenmesi Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir Bağımsız Proje (B) 30 13.05.2013 13.11.2015
138 13H4240002 Yeni Oksazol, İzoksazol ve İzotiyazollerin Sentezleri ve Teorik Olarak İncelenmeleri Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 13.05.2013 13.05.2014
139 13B4240003 Asartepe Baraj Gölü’ndeki (Ankara) Su, Sediment, Turna (Esox lucius) ve Kadife (Tinca tinca) Balıklarında Bazı Ağır Metal Birikimleri ve Mevsimsel Değişimi Prof. Dr. Sibel Atasağun Biyolog Pınar KARACAKAYA,
Biyolog Sercan ERDOĞAN
Bağımsız Proje (B) 24 15.04.2013 15.04.2015
140 13L4240008 Ankara Etrafından Toplanan Bazı Bitkilerden Elde Edilen Ekstrelerin Total Antioksidan Kapasiteleri ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri Prof. Dr. Özlem Yıldırım Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 09.04.2013 09.04.2014
141 13L4240007 Bazı Geçiş Metal İyonlarına Duyarlı İyon-Seçici Elektrotlar Hazırlanması Prof. Dr. Esma Kılıç Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 05.04.2013 05.04.2014
142 13L4240005 Karışık Triorganoçinkat Reaktiflerinin C-C Eşleşmesi Reaksiyonlarında Grup Seçiciliğinin Sentetik ve Mekanistik Araştırılması. Doç. Dr. Fatma Eroğlu Doktora Öğrencisi Duygu ÖZKAN Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 18 29.03.2013 29.09.2014
143 13B4240002 Yeni Polisübstitüe Dihidrofuran Bileşiklerinin sentezi, Biyolojik Aktiviteleri, İndirgenme ve Moleküliçi Halkalaşma Reaksiyonlarının İncelenmesi. Dr. Mehtap Yakut Bağımsız Proje (B) 30 26.03.2013 26.09.2015
144 13B4240001 “N2N2 veya N2O2 Donörlü Tetramerik Fosfozen Türevlerinin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özellikleri, DNA ile Etkileşimleri, Sitotoksik ve Biyolojik Aktiviteleri” Doç. Dr. Nuran Asmafiliz Bağımsız Proje (B) 24 26.03.2013 26.03.2015
145 13L4240006 Sıçan Karaciğerinde Karbon Tetraklorür (CCI4) Hasarına Karşı Melatonin ve D Vitamininin Oksidatif Stres ve MMP-9 Üzerine Etkisi. Prof. Dr. Nesrin Özsoy Erdaş Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 25.03.2013 25.03.2015
146 13L4240004 “Hypogymnia Physodes Liken Türünde UVA,UVB,UVC Radyasyonlarının ve Pb+2, Cr+6 Katyonlarının Uygulanması Sonucunda Klorofil, Protein İçeriği ve DNA Metilasyon Modelindeki Olası Değişimlerin Moleküler Markörler ile Değerlendirilmesi” Prof. Dr. E.Sümer ARAS Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 15.03.2013 15.03.2014
147 13L4240003 Ankara’nın  Etrafından Toplanan Bitkilerin  Antioksidan  ve  Antikanser  Değerlendirilmesi Prof. Dr. Özlem Yıldırım Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 15.02.2013 15.02.2015
148 13L4240001 Farklı Fasulye Çeşitlerinde LEA-3 Geninin Tuz Ve Kuraklık Stresine Karşı İfade Seviyelerinin Kantitatif  Real-Time PCR Yöntemiyle İncelenmesi Prof. Dr. E.Sümer ARAS Lisansüstü Tez Projesi (Doktora ) 24 04.02.2013 04.02.2015
149 12H4240002 “Dünya Nigella L. (Ranunculaceae) Türlerinin AFLP  (Amplified Fragment Length Ploymorphism ) Tekniğiyle Araştırılması.” Prof. Dr. E.Sümer ARAS Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) 12 04.01.2013 04.01.2014
150 12A0216001 Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Altyapısının Geliştirilmesi Prof. Dr. Y. Murat Elçin Prof.Dr. Günhan,
Prof.Dr. Rüçhan Akar,
Prof.Dr. Hakan Akbulut,
Prof.Dr. Önder Arslan,
,
Prof.Dr. Gürsel Dellal,
Y.Doç.Dr. Klara Dalva
Altyapı Projesi 24 01.01.2013 01.01.2015
151 12B4240015 Çinko, bakır ve pirincin sulu ortamdaki korozyonuna inorganik ve organik çifte kaplamanın etkisi Dr. Turan YANARDAĞ Bağımsız Proje (B) 30 01.10.2012 01.04.2015
152 12B4240018 İletken polimer/poli (etilen teraftalat) dokuma kompozitlerinin hazırlanması, karekterizasyonu ve elektromanyetik koruma etkinliğinin incelenmesi Prof. Dr. Mehmet Saçak Bağımsız Proje (B) 18 12.07.2012 12.01.2014
153 12B4240017 Antikorların tayini için impedimetrik protein A immünosensörlerinin geliştirilmesi Prof. Dr. Emel Emregül Bağımsız Proje (B) 24 09.07.2012 09.07.2014
154 12B4240016 Lületaşı olarak bilinen sepiolit mineralinin kristal yapısı ve nanogözenekliliği üzerine ısıl ve asit işlemlerinin etkisi Prof. Dr. Müşerref Önal Prof. Dr.  Yüksel SARIKAYA,
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Eda ÖZGÜVEN,
Yüksek Lisans Öğrencisi Muzaffer Çağrı KOÇYİĞİT
Bağımsız Proje (B) 36 02.07.2012 02.07.2015
155 12B4240012 Karbon tetraklorür (CCl4) Toksisitesine Karşı Melatonin ve D Vitamininin Hücre Proliferasyonu ve Oksidatif Stres Üzerine Etkilerinin in vitro İncelenmesi Prof. Dr. Nesrin Özsoy Erdaş Bağımsız Proje (B) 24 14.06.2012 14.06.2014
156 12B4240013 Türkiye’de yayılış gösteren apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (Mammalia: Rodentia) populasyonlarının mikrosatellit ve mtDNA (sitokrom b) dizi analizi Prof. Dr. Reyhan Çolak Arş.Gör. Gül Olgun Karacan,
Prof. Dr.  Ercüment Çolak,
Doktora Öğrencisi Dilek BETEŞ
Bağımsız Proje (B) 36 07.06.2012 07.06.2015
157 12B4240014 Evernia prunastri ( L.) Ach.  ve Lobaria pulmonaria (L.)Hoffm.  Liken Türleriyle Sulu Çözeltilerden Tarım İlacı Biyosorpsiyonu Prof. Dr. Atila Yıldız Bağımsız Proje (B) 24 05.06.2012 05.06.2014
158 12B4240011 Mesocricetus brandti (Nehring, 1898) (Mammalia: Rodentia)’ nin Kromozomal Formlarının Genetik Analizi Prof. Dr. Nuri Yiğit Bağımsız Proje (B) 36 11.05.2012 11.05.2015
159 12B4240010 Türkiye’deki arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) (Mammalia: Rodentia)’un mtDNA (Sitokrom b ve kontrol bölgesi) analizi Prof. Dr. Ercüment Çolak Arş. Gör. PERİNÇEK SEÇKİNOZAN ŞEKER Bağımsız Proje (B) 36 11.05.2012 11.05.2015
160 12B4240009 Karbon nano yapılar: grafen dot,grafen anti dot ve Karbon nanotüpler Prof. Dr. Bekir Sıtkı Kandemir Bağımsız Proje (B) 18 10.05.2012 10.11.2013
161 12A4240003 DNA-ilaç etkileşimlerine dayanan elektrokimyasal DNA biyosensörlerinin geliştirilmesi. Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Altyapı Projesi (AYP) 30 07.03.2012 07.09.2014
162 12A4240002 Endüstriyel Atık Su Arıtımında Kullanılacak Bilgisayar Kontrollü Elektrokoagülasyon Prosesinin Geliştirilmesi  ve İşletim Koşullarının Araştırılması Doç. Dr. Kamran Polat Altyapı Projesi (AYP) 27 05.03.2012 05.06.2014
163 12B4240005 İletken Polimer/Hallosit Nanokompozitlerinin Hazırlanması, Karekterizasyonu ve Sensör Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Meral Şahin Bağımsız Proje (B) 18 07.02.2012 07.08.2013
164 12B4240007 Metal destekli ve desteksiz MCM-41 katalizörünün sentezi ve karakterizasyonu Prof. Dr. Zarife Mısırlıoğlu Bağımsız Proje (B) 24 01.02.2012 01.02.2014
165 12B4240004 1-Aza-15-crown-5 veya 1,4-Dioksa-8-azaspiro[4,5]deka-Sübstitüe Mono/Bis Ferrosenilfosfazen Türevlerinin Klasik ve Mikrodalga Yöntemleri ile Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimleri Prof. Dr. Zeynel Kılıç Doç. Dr.  Nuran Asmafiliz,
Prof. Dr.  LEYLA AÇIK,
Arş. Gör. Dr. Aytuğ Okumuş
Bağımsız Proje (B) 30 30.01.2012 30.07.2014
166 12B4240008 Çoklu iyon seçici elektrot sistemi ile katyon ve anyon analizleri için yöntem geliştirilmesi Prof. Dr. Mustafa Taştekin Bağımsız Proje (B) 36 26.01.2012 26.01.2015
167 12B4240006 Kıbrıs-Karpaz yarımadası’nın vejetasyonunun bitki ekolojisi ve bitki sosyolojisi yönünden araştırılması Prof. Dr. Ali Osman Ketenoğlu Bağımsız Proje (B) 36 26.01.2012 26.01.2015
168 12B4240003 Azotça Zengin  Yeni Enerjik   maddelerin    Tasarımı, Sentezi ve Termal Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi Prof. Dr. Orhan Atakol Bağımsız Proje (B) 30 02.01.2012 02.07.2014
169 12A4240001 Tiyofen, pirol veya furan içeren yeni diazinlerin sentezlenmesi ve teorik olarak incelenmesi Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir Altyapı Projesi (AYP) 36 02.01.2012 02.01.2015
170 12B4240001 Geçiş Metallerinin N- ve O- Donör Ligandlarla mono-, di- ve hetero-Nükleer Komplekslerinin Sentezi ve Fotovoltaik Özelliklerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Nazır Bağımsız Proje (B) 36 02.01.2012 02.01.2015
171 11B4240007 Eskişehir ili ruderal vejetasyonunun sintaksonomik analizi Prof. Dr. Ali Osman Ketenoğlu Arş. Gör. Sanem AKDENİZ ŞAFAK Bağımsız Proje (B) 48 29.04.2011 29.04.2015
172 11B4240008 Porsuk Çayı riparian vejetasyonunun sintaksonomik analizi (Eskişehir) Prof. Dr. Latif Kurt Arş. Gör. Ebru Özdeniz Bağımsız Proje (B) 48 29.04.2011 29.04.2015
173 11B4240009 Türkiye’de yayılış gösteren salsola  (chenopodıaceae) cinsinin taksonomik ve filogenetik revizyonu. Doç. Dr. Ahmet Emre Yaprak Doç. Dr.  Gül Nilhan TUĞ,
Doktora Öğrencisi İsa BAŞKÖSE,
Dr. Şenol ALAN,
Dr. Mehmet ÇİÇEK,
Yrd. Doç. Dr.  Nefise Akçelik
Bağımsız Proje (B) 48 27.04.2011 27.04.2015
174 11B4240004 Dünya nigella L. (Ranunculaceae) türleri üzerinde moleküler biyolojik araştırmalar Prof. Dr. E.Sümer ARAS Bağımsız Proje (B) 36 25.02.2011 25.02.2014
175 11B4240001 Karışık Organoçinko ve Bakır Bileşiklerinin C-N Eşleşmesi Reaksiyonlarında Kullanılması. Aminlerin Atom Ekonomik Sentezi ve C-N Eşleşmesi Mekanizması Doç. Dr. Naime Didem Kahya Bağımsız Proje (B) 30 09.02.2011 09.08.2013
176 11B4240002 Türkiye’de Yayılış Gösteren Kayalık Faresi, Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia)  Populasyonlarının mtDNA (sitokrom b ve kontrol bölgesi) ve nükleer DNA Sekans Analizi Prof. Dr. Reyhan Çolak Arş.Gör. Gül Olgun Karacan,
Prof. Dr.  Ercüment Çolak
Bağımsız Proje (B) 36 02.02.2011 02.02.2014
177 10A0216001 Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Altyapısının Oluşturulması Prof. Dr. Y. Murat Elçin Prof.Dr. Rüçhan Akar,
Prof.Dr. Önder Arslan,
Prof.Dr. Alp Can,
Prof.Dr Hakan Akbulut
Altyapı Projesi 36 01.10.2010 01.10.2013
178 10B4240003 İyon-Seçici Elektrotların Performanslarına Membran Bileşenlerinin ve Yapım Tekniklerinin Etkilerinin İncelenmesi Uzm. Dr. H.Elif Kormalı Ertürün Bağımsız Proje (B) 48 06.01.2010 06.01.2014
179 BAP 2005/153 İzole Edilmiş Sıçan Kondrositleri ve Polimerik Biyomalzemelerin Kullanımıyla Kıkırdak Doku Mühendisliği Prof. Dr. Y. Murat Elçin Yüksek Lisans Öğrencisi Nuray Emin Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 18 01.05.2005 01.11.2006
180 BAP 2005/169 Tütün Mozaik Virüsünün Kalıp Etkisiyle Potansiyel Biyosensör Uygulamalarına Yönelik Fulleren Nanokabloların Hazırlanması Prof. Dr. Y. Murat Elçin Yüksek Lisans Öğrencisi Çiğdem Dönmez Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 24 01.05.2005 01.05.2007
181 BAP 2004/152 Piezoelektrik Kuartz Mikrobalans Sistemine Dayalı Glikonik Asit Biyosensörünün Geliştirilmesi Prof. Dr. Y. Murat Elçin Yüksek Lisans Öğrencisi Şükran Şeker Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 01.11.2004 01.11.2005
182 BAP 2004/144 Sıçan Pankreatik Adacıklarının In-Vitro Kültürdeki Canlılığına ve Glukoza-Cevap Fonksiyonuna Enkapsülasyonun ve VEGF’nin Etkilerinin İncelenmesi Prof. Dr. Y. Murat Elçin Yüksek Lisans Öğrencisi Hasan Coşkun Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 12 01.05.2004 01.05.2005
183 BAP 2002/26 Karaciğer Doku Mühendisliği: Organoidlerin Canlılık ve Metabolik Aktivite Çalışmaları Prof. Dr. Y. Murat Elçin Prof. Dr. A. Eser Elçin,
Dr. Serap Durkut
Bağımsız Proje (B) 24 01.10.2002 01.10.2004
184 97.05.04.05 Nöral Doku Mühendisliği: Biyoyıkılır Polimerik Hücre Substratının Ratlarda Kromafin Hücre Canlılığı ve Entegrasyona Etkisi Prof. Dr. Y. Murat Elçin Prof. Dr. A. Eser Elçin Bağımsız Proje (B) 36 01.07.1997 01.07.2000
185 94.05.03.01 Mikrokapsüllerin Biyomedikal Kullanımları: Reaktif Mikrokürelerin Hazırlanması Prof. Dr. Y. Murat Elçin Bağımsız Proje (B) 24 01.01.1994 01.01.1996

TÜBİTAK Projeleri

Sıra No Proje No Proje Adı Yürütücü Grup Türü Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
1 216S575 Manyetik Duyarlı Biyoaktif Doğal Kemik Matriksi Temelli Nanokompozit Biyomalzeme Geliştirilmesi ve In-Vivo Etkinliğinin Küçük Hayvan Modelinde İncelenmesi Y. MURAT ELÇİN SBAG 1003 – Öncelikli Alanlar (2. Aşama) 15.12.2017 15.12.2019
2 117M281 Üç-Boyutlu Biyobasım ile Canlı Perio/Osteo Mikroakışkan Doku Çip Sisteminin Geliştirilmesi ve Model İlaç Etkileşiminin İncelenmesi Y. MURAT ELÇİN MAG 1001 – Araştırma 01.11.2017 01.11.2019
3 116S467 Subventriküler Bölge (Svb) Kaynaklı Eksozomların İzolasyonu Ve Mezenkimal Kök Hücreleri Çip-Üstü Nöron-Benzeri Hücrelere Farklılaştırma Potansiyelinin İncelenmesi EMEL EMREGÜL SBAG 1001 – Araştırma 15.09.2017 15.06.2020
4 216M300 Sfcl Özellikli Dağitim Transformatörü (Sdtr) ALİ GENÇER MAG 1003 – Öncelikli Alanlar (2. Aşama) 01.07.2017 01.07.2020
5 216Z061 Mikrobiyel Biyodizel Üretiminde Elma ve Havuç Posalarının Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması SEVGİ ERTUĞRUL KARATAY KBAG 3001 – Başlangıç AR-GE 01.06.2017 01.06.2018
6 216Z105 2-Piridil-Spiro-Siklotrifosfazenlerin Ve Tuzlarının Klasik Ve/Veya Mikrodalga Yöntemleri Ile Sentezi, Yapılarının Karakterizasyonu, Antimikrobiyal, Antitüberküloz Ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi GAMZE ELMAS KBAG 3001 – Başlangıç AR-GE 01.05.2017 01.05.2019
7 116Z846 Hepatoselüler Kanserde Lipokalin-2 Tayini Için Sandviç Tabanlı Aptasensörlerin Geliştirilmesi GÖZDE AYDOĞDU TIĞ KBAG 3001 – Başlangıç AR-GE 01.04.2017 01.08.2018
8 116F350 Seçilmiş Ötegezegen Sistemlerinin Temel Parametrelerinin Yeniden Belirlenmesi ÖZGÜR BAŞTÜRK MFAG 3001 – Başlangıç AR-GE 15.03.2017 15.03.2019
9 116Z422 Süt Endüstrisinde Termofilik Basillerin Biyofilm Oluşumlarının ve Biyofilm-Spor Giderimlerinin Mikrobiyolojik, Mikroskobik ve Moleküler Biyolojik Tekniklerle İncelenmesi ARZU ÇÖLERİ CİHAN KBAG 1001 – Araştırma 01.03.2017 01.03.2020
10 116Z400 Mono-, di- ve tri-NN veya NO Spirohalkalı Trimerik Fosfazen Türevlerinin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özellikleri, Antimikrobiyal ve Sitotoksik Aktiviteleri NURAN ASMAFİLİZ KBAG 1001 – Araştırma 01.03.2017 01.03.2019
11 116Z125 Karadeniz Bölgesinden Toplanan Bazı Yenilebilir Mantar Türlerinin Biyokimyasal İçerikleri ve Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi ÖZLEM YILDIRIM KBAG 3001 – Başlangıç AR-GE 15.02.2017 15.08.2018
12 116Y060 Abant Gölü (Bolu) Bentik Makroomurgasız Faunası (Chironomidae-Oligochaeta) Ve Dağılımı SEYHAN AKISKA ÇAYDAG 1002 – Hızlı Destek 01.12.2016 01.12.2017
13 215Z496 N/O Donör Atomlu Ferrosenil Siklotetrafosfazen Türevlerinin Klasik Ve Mikrodalga Yöntemleri Ile Sentezi, Stereojenik, Termal Ve Elektrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Antitüberküloz Ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi ZEYNEL KILIÇ KBAG 1001 – Araştırma 15.04.2016 15.06.2018
14 115F400 Bodipy ve/veya Aza-Bodipy Boyaları İle Duyarlılaştırılmış Güneş Pillerinde Elektron Aktarım Dinamiklerinin Ultrahızlı Spektroskopik Yöntemlerle Araştırılması MUSTAFA HAYVALI KBAG 1001 – Araştırma 01.04.2016 01.04.2018
15 215Z087 Dam ve Seqa Genlerinin İfadesinin, İnsan ve Hayvan Sağlığı Açısından Risk Oluşturan 7 Farklı Salmonella enterica Serovarlarının Biyofilm Üretimi Üzerindeki Rolünün Belirlenmesi MUSTAFA AKÇELİK KBAG 1001 – Araştırma 01.04.2016 01.04.2019
16 115F421 Grafenden Topolojik Yalıtkanlara-Dirac Materyalleri: Elektron-Fonon Etkileşmeleri, Dikroizm ve  Analog Gravite BEKİR SITKI KANDEMİR MFAG 1001 – Araştırma 01.04.2016 01.04.2019
17 215M338 Deselülerize Sığır İnce Bağırsak Submukozası ve Hidroksiapatit Temelli Kompozit Biyomalzemenin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi Y. MURAT ELÇİN MAG 1002 – Hızlı Destek 01.01.2016 01.01.2017
18 115M522 Manyetik Temelli Doku İskelelerinin Hazırlanması ve Kök Hücre Davranışları Üzerine Mekanotransdüktif Etkilerinin Kapsamlı İncelenmesi SEDAT ODABAŞ MAG 3501 – Kariyer 15.10.2015 15.01.2018
19 115F032 Küresel Konumlama Sistemi (Gps) Kulllanilarak Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) İçin Yoğuşturulabilir Su Buhari Miktarinin (Pwv) Araştirilmasi SACİT ÖZDEMİR MFAG 1001 – Araştırma 01.10.2015 01.04.2018
20 115F033 Aktif Yıldızların Yüzey Parlaklık Dağılımındaki Anormalliklerin İncelenmesi HAKAN VOLKAN ŞENAVCI MFAG 1001 – Araştırma 01.10.2015 01.10.2018
21 115Z679 Ekstremofil Mikroalglerde Biyoaktif Bileşiklerin Araştırılması NUR KOÇBERBER KILIÇ KBAG 3001 – Başlangıç AR-GE 01.10.2015 01.04.2018
22 114Z167 Uzun Alkil ve Eterik Gruplar İçeren Tiyofen, Pirol ve Karbazol Monomerlerinin Sentezi, İletken Polimerlerinin Elde Edilmesi ve Süperkapasitör Uygulamalarının Araştırılması MUSTAFA GÜLLÜ KBAG 1001 – Araştırma 01.09.2015 01.09.2018
23 115F064  Kısmi Geometrik Tasarımlar OKTAY ÖLMEZ MFAG 3501 – Kariyer 01.09.2015 01.09.2018
24 115F292 Vektör Değerli Ölçülebilir Fonksiyon Dizilerinin Toplanabilmesi MEHMET ÜNVER MFAG 3001 – Başlangıç AR-GE 01.09.2015 01.09.2016
25 115Y368 Lemna Minor Kullanılarak Çinko Oksit Nanoparçacığının (Zno Np)Remediasyonu ŞEYDA FİKİRDEŞİCİ ERGEN ÇAYDAG 1002 – Hızlı Destek 15.07.2015 15.07.2016
26 115F253  Sensör Özelliği Gösteren, Yapılarında Flor Atomu Bulunan Ligandların Ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi, Moleküler Yapıları, Spektroskopik Ve Doğrusal Olmayan Optik Özellikleri Ile Elektronik Yapılarının, Deneysel Ve Kuantum Mekaniksel Yöntemlerle İncelenmesi HÜSEYİN ÜNVER MFAG 3001 – Başlangıç AR-GE 15.07.2015 15.07.2017
27 115Z079 Yeni Ferrosen Sübstitüe Bileşiklerin Sentezi Ve Karakterizasyonu HAKAN ASLAN KBAG 1002 – Hızlı Destek 15.06.2015 15.06.2016
28 114Z941 Türkiye’de Yayılış Gösteren  Allactaga (Mammalia: Rodentia) Türlerinin Taksonomisi Ve Filogenisi REYHAN ÇOLAK KBAG 1001 – Araştırma 01.05.2015 01.05.2018
29 115R001 Yeni Türler Oldukları Öngörülen Alfa-Amilaz Üreticisi Termofilik Anoxybacillus Izolatlarının Fenotipik, Kemotaksonomik Ve Moleküler Taksonomik Yaklaşımlar Kullanılarak Teşhisi ARZU ÇÖLERİ CİHAN SBAG 3001 – Başlangıç AR-GE 01.05.2015 01.03.2017
30 214M159 Pluripotent, Multipotent ve Somatik Hücre Kültürü-Temelli Ekstraselüler Matriksin Doğal Niş Olarak ve Doku Mühendisliği İskelesinde Biyomimetik Bileşen Olarak Etkinliğinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Y. MURAT ELÇİN MAG 1001 – Araştırma 01.04.2015 01.10.2017
31 214Z192 İki Foton Soğurma Uygulamaları İçin Tetraarilazadipirometen Bileşiklerinin Dört Koordineli Geçiş Metal Komplekslerinin Dizayn Edilmesi, Sentezi ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi MUSTAFA HAYVALI KBAG 3001 – Başlangıç AR-GE 01.03.2015 01.03.2016
32 214Z203 Pestisit Tayini İçin Aptamer Temelli Elektrokimyasal Biyosensörlerin Hazırlanması ŞULE PEKYARDIMCI KBAG 3001 – Başlangıç AR-GE 01.03.2015 01.09.2016
33 214M017 Kemik Doku Mühendisliğinde Stronsiyum Ve Çinko İçeren Kompozit İskelelerin Kullanımı AYSEL KOÇ DEMİR MAG 1002 – Hızlı Destek 01.01.2015 01.01.2016
34 114F106 Radyo Frekans Dörtkutuplusu Tasarımı Ve Benzetimi ORHAN ÇAKIR MFAG 1005 – Yeni Fikirler ve Ürünler 15.10.2014 15.04.2016
35 114F246 Tasarım Teorisinin Dağıtılmış Depolama Sistemlerine Bir Uygulaması OKTAY ÖLMEZ MFAG 3001 – Başlangıç AR-GE 15.10.2014 15.04.2016
36 114F099 Potansiyel Ötegezegen Adayların Tayfsal Ve Işık Ölçüm Analizleri MESUT YILMAZ MFAG 1001 – Araştırma 01.10.2014 01.10.2017
37 114Z639 Ağır Metal ve UV Stresine Maruz Kalmış Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinde Isı Şoku Proteini (Heat Shock Protein, HSP 17.7) Kodlayan Genin Anlatım Seviyelerinin Belirlenmesi İLKER BÜYÜK KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.09.2014 01.09.2015
38 114K506 Ankara Üniversitesi’nde  Nitelikli Araştırma Projesi Üretim Altyapısının Geliştirilmesi ALİ SINAĞ SOBAG 1000 – Üniversite Araştırma Potansiyeli 01.09.2014 01.09.2016
39 113Z822 Türkiye’deki ve Balkan Yarımadasındaki Gliridae (Mammalia: Rodentia) Familyası Türlerinin Sistematiği, Yayılışı ve Genetik Farklılıkları ERCÜMENT ÇOLAK KBAG Uluslararası 15.04.2014 15.10.2017
40 113Z635 Tio2’Nin Fotokatalitik Özelliklerinin İyileştirilmesinde Destek Malzemesi Olarak Kullanılacak Yeni Tip Kondanse Furanik Yapılı, Karbon Temelli Malzeme (Biyokömür) Sentezi Ve Uygulamaları ALİ SINAĞ KBAG 1001 – Araştırma 15.03.2014 15.03.2016
41 113Z861 Tiramin Fonksiyonlu spiro-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapılarının, Spektroskopik Özelliklerinin, Antimikrobiyal Aktivitelerinin ve DNA’ ya Etkilerinin İncelenmesi SELEN BİLGE KOÇAK KBAG 1002 – Hızlı Destek 15.02.2014 15.02.2015
42 113F205 Hatalı Akım Sınırlayıcı İçin Uygun Nano-Yapılı Süperiletken Külçe Mgb2 Ve Eriyik Y-Ba-Cu-O Halka Numunelerin Yüksek Basınç Ve Sıcaklık Altında Üretimi; Manyetik Ve Mekanik Karakterizasyonu ALİ GENÇER MFAG Uluslararası 01.02.2014 01.02.2016
43 113Z523 Farklı Sübstitüe Gruplar Içeren Yeni Crown Eter Ligandlarının Ve Komplekslerinin Sentezi Ve Floroiyonofor Davranışlarının Incelenmesi. ZELİHA HAYVALI KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.12.2013 01.12.2014
44 113S255 Multipl Skleroz’lu Hastalardan Alınan Beyin-Omurilik Sıvısı ve Serumda Miyelin Bazik Protein ve Tau Proteinlerinin Eş Zamanlı Tayinine Yönelik Nanoimmünosensör Geliştirilmesi EMEL EMREGÜL SBAG 1001 – Araştırma 15.10.2013 15.10.2016
45 113F103 Grafende Masaüstü Parçacık Fiziği Ve Gravitasyon BEKİR SITKI KANDEMİR MFAG 1001 – Araştırma 01.09.2013 01.09.2016
46 113F150 Farklı Kılıflı(Ag, Ag-Cu, Nb, Ag-Nb) (Bi,Pb)-2223 Süperiletken Tel Ve Şeritlerden Bobin Yapımı Ve Transport Alternatif Akım (Aa) Kayıplarının Incelenmesi SERAP SAFRAN MFAG 1001 – Araştırma 01.09.2013 01.09.2015
47 112S670 Biyopolimer/ler ile Kaplanan Çift Katlı Sinbiyotik Kapsüllerin Probiyotik Pediococcus Pentosaceus OZF Suşunun İn Vitro Gastrointestinal Sistem Koşullarındaki Canlılığı Üzerine Etkisi FADİME KIRAN SBAG 1002 – Hızlı Destek 15.05.2013 15.05.2014
48 112T886 Karışık Diorganoçinko Reaktiflerinin Allilik Eşleşmesi. Grup Seçiciliği Ve Kontrolü. Karışık Arilçinko Reaktifleriyle Aril-Allil Eşleşmesi İçin Sentetik Yöntem Geliştirilmesi MELİKE KALKAN KBAG 1001 – Araştırma 01.04.2013 01.04.2015
49 112T725 Farklı Biber Genotiplerinde Phytophthora Capsici’Ye  Karşı Dışsal Olarak Uygulanan Serbest Poliaminler Ve Prolinin Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine  Etkisi ESRA KOÇ KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.01.2013 01.01.2014
50 112T119 Yıldızların Atmosferik Kimyasal Bolluk Analizi BERAHİTDİN ALBAYRAK MFAG 1001 – Araştırma 15.10.2012 15.04.2015
51 112T004 Ramalina Farinaceae Ve Hypogymnia Physodes Liken Türlerinde Uv Radyasyonları Ve Bazı Ağır Metallerin  Genotoksik Etkilerinin Ve Dna Metilasyon Modelindeki Olası Değişimlerin Moleküler Markörler İle Değerlendirilmesi EMİNE SÜMER ARAS KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.06.2012 01.06.2013
52 211T019 N2O2 Donörlü Simetrik Ligandlar ve Mono/Bisferrosenildiaminlerden Oluşan Tetramerik Fosfazen Türevlerinin Klasik ve Mikrodalga Yöntemleri ile Stereokimyasal Kontrollü Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik, Stereojenik ve Elektrokimyasal Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimleri ZEYNEL KILIÇ KBAG 1001 – Araştırma 01.04.2012 01.04.2014
53 211T106 Kurugöl (Bolu) Zooplankton Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi ve Bazı Su Kalite Değerleriyle İlişkisi SİBEL ATASAĞUN KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.02.2012 01.02.2013
54 111S497 Nanoyapılı Jellerde Adipoz Mezenkimal Kök Hücre Farklılaşmasının İncelenmesi Y. MURAT ELÇİN SBAG Uluslar arası (FP7 EuroNanoMed) 01.12.2011 01.06.2015
55 111M336 Adipoz Mezenkimal Kök Hücrelerle Mekanoaktif Damar Mühendisliği Y. MURAT ELÇİN MAG 1001 – Araştırma (COST) 01.10.2011 01.09.2013
56 111S012 Anne Sütünden Izole Edilen Pediococcus Pentosaceus Ozf Suşunun Probiyotik Özelliklerinin In Vivo Koşullarda Belirlenmesi ÖZLEM OSMANAĞAOĞLU SBAG 1002 – Hızlı Destek 01.06.2011 01.06.2012
57 210T122 Benzo-15-crown-5 İçeren Yeni İmin Bileşiklerinin, Alkali Ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması, Kompleksleşme Ve Tautomerik Dengelerinin İncelenmesi ZELİHA HAYVALI KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.04.2011 01.04.2012
58 110T528 Salicornia Freitagii Yaprak & Yurdakulol Ve S. Perennans Willd. Türlerinin Tuz Gölü Kıyısında Mikro-Habitat Seçimlerinde Dimorfik Tohumlarının Çimlenme Özelliklerinin Etkisinin Belirlenmesi GÜL NİLHAN TUĞ KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.12.2010 01.12.2011
59 110T518 Ortadoğu’da Yayılış Gösteren Bal Arısı Alttürlerinde Kanat Hücrelerinin Fourier Analizi İRFAN KANDEMİR KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.11.2010 01.11.2011
60 110Y201 Pamukkale Öçk Alanındaki Travertenler Ve Sıcak Su Kaynaklarındaki Alg Florası EMİNE OLCAY OBALI ÇAYDAG 1002 – Hızlı Destek 01.11.2010 01.11.2011
61 110T071 Geniş Bir Spektrum Aralığında Fotoduyarlı, Donör-Akseptör Gruplar ve Farklı Boyarmaddeler İçeren İletken Polimerler Üretmek Amacıyla Tiyofen ve Pirol Esaslı Monomerlerin Tasarımı, Sentezi ve Polimerizasyonu MUSTAFA GÜLLÜ KBAG 1001 – Araştırma 01.11.2010 01.05.2013
62 110Y022 Pb(Ii) Seçici Mikrobiyal Sensör Yapımında Kullanmak Üzere Farklı Mikroorganizmaların Elektrokimyasal Özelliklerinin Karakterizasyonu Ve Karşılaştırılması GÖNÜL DÖNMEZ ÇAYDAG 1002 – Hızlı Destek 15.09.2010 15.09.2011
63 109T593 Güneydoğu Anadolu’da Yayılış Yapan Tarla Farelerinin (Microtus Socialis Group) Taksonomisi ve Moleküler Sistematiği NURİ YİĞİT KBAG Uluslararası 01.09.2010 01.03.2013
64 110T016 Ditiyofosfinik Asit Türevlerinin Sentezlenmesi Ve Yapılarının Araştırılması HAMZA YILMAZ KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.07.2010 01.07.2011
65 109T633 Au@Ag  Ve Ag@Au Bimetalik Nanoparçacık Işaretli Antikor Kullanılarak E.Coli Tayini Için Elektrokimyasal Biyosensör Geliştirilmesi. ALİ OSMAN SOLAK KBAG 1002 – Hızlı Destek 15.02.2010 15.02.2011
66 109T106 Nano Boyutta SiC, C ve Aromatik Hidrokarbon Katkılı MgB2 Süperiletken Külçe, Tel-Şerit Üretimi ve Karakterizasyonu ALİ GENÇER MFAG 1001 – Araştırma 01.02.2010 01.09.2012
67 109T533 Agrotis Segetum (Denis Ve Schiff.) (Lepidoptera: Noctuidae) Orta Bağırsak Hücrelerine Lektinlerin Bağlanması NURSEL GÜL KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.08.2009 01.08.2010
68 109T035 Hidrotermal Yöntemle Sno2 Nano Parçacık Sentezi Ve Sentezlenen Nano Parçacıkların Biokütle Pirolizinden Elde Edilen Sıvı Fazın Bileşimine Katalitik Etkisinin Incelenmesi ALİ SINAĞ KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.08.2009 01.08.2010
69 109T046 Kayseri İli Yöresinde Kirliliğe Maruz Bırakılmış Pseudevernia Furfuracea (L.) Zopf. Liken Türünde Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi  Ile  Ağır Metal Analizi Ve Hava Kirliliğinin Genotoksisitesinin Moleküler Markörlerle Değerlendirilmesi. EMİNE SÜMER ARAS KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.06.2009 01.06.2010
70 109T034 Yeni Taç Eter Türevi Ligandlar, Alkali, Toprak Alkali Ve Geçiş Metal Kompleksleri; Sentez, Karekterizasyon, Ve Kompleksleşme Özelliklerinin Incelenmesi ZELİHA HAYVALI KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.06.2009 01.06.2010
71 109T032 Hermitik Olmayan Bir Diskrit Hamiltoniyen’In Spektral Analizi ELGİZ BAYRAM MFAG 1002 – Hızlı Destek 15.04.2009 15.04.2010
72 108T892 Ferrosenil-Fosfazen Türevlerinin Sentezi,  Kristal Yapıları, Spektroskopik Ve Stereojenik Özelliklerinin  İncelenmesi, Biyolojik Aktifliklerinin Ve Dna’ya Etkilerinin Araştırılması ZEYNEL KILIÇ KBAG 1001 – Araştırma 15.03.2009 15.03.2011
73 108M501 İşlevsel Kemik Doku Mühendisliği: Mekanotransdüksiyon Etkisindeki Adipoz-Kökenli Kök Hücrelerden Yeni Kemik Dokusu Geliştirilmesi Y. MURAT ELÇİN MAG 1001 – Araştırma (COST) 01.03.2009 01.07.2012
74 108T662 Çinko (Zn) ve Bakırın (Cu) Sublethal Dozlarına Maruz Bırakılan Kadife Balıklarında (Tinca Tinca L., 1758) Bazı Kan Parametrelerinin İncelenmesi SİBEL ATASAĞUN KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.02.2009 01.02.2010
75 108T294 İç Anadolu’da Yayılış Gösteren Bıyıklı Baştankara “Panurus Biarmicus  (Aves; Passeriformes)”nın Morfometrik Özellikleri Ve İzoenzim Varyasyonları NURİ YİĞİT KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.11.2008 01.11.2009
76 108T371 Bacillus Anthracis Sporlarının İmmünassay Temelli Hızlı Deteksiyonu için Qcm Yönteminin Kullanılması HASAN NAZIR KBAG 1001 – Araştırma 01.11.2008 01.11.2010
77 108T280 Laktik Asit Bakterilerinde Tür İçi Ve Türler Arası Ayrımda Rapd Ve 16s-ardra Tekniklerinin Değerlendirilmesi ÖZLEM OSMANAĞAOĞLU KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.10.2008 01.10.2009
78 108T241 İletken Polimer/kil Nanokompozitlerin Hazirlanmasi Ve Karakterizasyonu MELTEM ÇELİK KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.08.2008 01.08.2009
79 108T131 Süperoksit Radikallerinin Tayini Için Jelatin-karboksimetilselluloz-süperoksit Dismutaz Biyosensörünün Geliştirilmesi EMEL EMREGÜL KBAG 1001 – Araştırma 01.07.2008 01.07.2010
80 107T622 Simektit ve Paligorskit Minerallerini İçeren Bir Kilin Termal Davranışı ve Nanogözenekli Yapısı MÜŞERREF ÖNAL KBAG 1002 – Hızlı Destek 01.04.2008 01.04.2009
81 107T324 Türkiye’de Yayılış Gösteren Meriones Illiger 1811 (Mammalia: Rodentia) Türlerinin Biyometrik Analizi ve Filogenetik İlişkileri NURİ YİĞİT KBAG 1001 – Araştırma 01.10.2007 01.10.2010
82 107T459 Salmonella enterica serotip Typhimurim’un Patojenitesinde stj Fimbriyal Operonunun Rolünün ve Bu Operonun Genetik Regülasyonunun Tanımlanması MUSTAFA AKÇELİK KBAG 1001 – Araştırma 01.10.2007 01.10.2009
83 107T510 Türkiye Senecio L. (Asteraceae) Taksonlarının Yaprak ve Gövde Anatomisi ile Tohum ve Polen Morfolojilerinin Işık ve Elektron Mikroskoplarında İncelenmesi HATİCE NURHAN BÜYÜKKARTAL KBAG 1001 – Araştırma 01.10.2007 01.04.2010
84 107T370 Kuantum Mekaniğinin Faz Uzayı Tasviri, Kuantumlama ve Kanonik Dönüşümler ADNAN TEĞMEN MFAG 1001 – Araştırma 01.10.2007 01.10.2009
85 107T154 Dünya Balarısı Alttürlerinin Geometrik Morfometrik Yöntemiyle Analizi İRFAN KANDEMİR KBAG 1001 – Araştırma 01.07.2007 01.07.2009
86 107T171 Türkiye’deki Jipsli Toprakların Sinekolojik Yönden Araştırılması LATİF KURT KBAG 1001 – Araştırma 01.07.2007 01.07.2010
87 106M373 Elektroeğirme Tekniğiyle Hazırlanmış Polimer Nanolif İskeleler Üzerinde Periodontal Ligament Fibroblast Tabakalarının Oluşturulması ve Yeni Doku Tabakalarının Karakterizasyonu Y. MURAT ELÇİN MAG 1001 – Araştırma 02/2007 02/2009
88 106M412 Çeşitli Biyokütlelerin Piroliz ve Hidrotermal İşlemlerle Değerli Kimyasallara Dönüşümlerinin İncelenmesi ALİ SINAĞ MAG 1001 – Araştırma 01.02.2007 01.02.2010
89 106T622 Diazonyum Modifikasyonuyla Modifiye Elektrotların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Uygulama Alanlarının Tespit Edilmesi ALİ OSMAN SOLAK KBAG 1001 – Araştırma 01.02.2007 01.02.2009
90 106T538 Elektrokimyasal Kuartz Kristal Mikrobalans Sisteminde Yüzey Kaplama, Kimyasal ve Biyokimyasal Sensör Çalışmaları HASAN NAZIR KBAG 1001 – Araştırma 01.01.2007 01.01.2010
91 106T446 Salmonella Enterica Serotip Typhimurium’un Adhezyon Faktörü MisL Ototransporter Proteininin Genetik Regülasyonunun, Transpozon Mutasyonu Yöntemi İle Tanımlanması MUSTAFA AKÇELİK KBAG 1001 – Araştırma 01.09.2006 01.09.2008
92 106T055 Gamma Spektroskopisinde İz Sürme Tekniğinin Geliştirilmesi ve AGATA Projesine Aktif Katılım AYŞE NYBERG MFAG 1001 – Araştırma 01.07.2006 01.07.2009
93 106T066 İki ve Üç Halkalı  Yeni Primidin Türevlerinin Sentezi ve Reaksiyonlarının İncelenmesi MUSTAFA GÜLLÜ MAG 1001 – Araştırma 01.07.2006 01.07.2009
94 105S051 Kastamonu İli (Merkez) Atmosfri Polen ve Spor Takvimi (2005-2007) NUR MÜNEVVER PINAR SBAG 1001 – Araştırma 01.09.2005 01.03.2008
95 104O498 Vakum İle Paketlenen Ticari Et ve Et Ürünlerinde Gıdaların Bozulmalarına Sebep Olan ve Bakteriyosin Üreten Anti-Listerial Leuconostoc Suşlarının İzolasyon, İdentifikasyon ve Karakterizasyonları ÖZLEM OSMANAĞAOĞLU TOVAG 1001 – Araştırma 01.06.2005 01.06.2008
96 104T392 Kripta-Fosfazenlerin Sentezi, Yapıları ve Stereojenik Özelliklerinin İncelenmesi ZEYNEL KILIÇ KBAG 1001 – Araştırma 01.06.2005 01.06.2008
97 104T295 Tavşanlarda İnsizyonal Yaralara Eksojen Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) Uygulanmasında Mast Hücrelerinin Rolü NESRİN ÖZSOY ERDAŞ KBAG 1001 – Araştırma 01.05.2005 01.08.2007
98 104T348 Açilasetonitrillerin Mangan Asetat Aracılığında Heteroaromatik Substitüe Alkenlere Radikalik Katılma Reaksiyonları ve 3-Siyano-4,5-Dihidrofuran Bileşiklerinin Sentezi AHMET TARIK PEKEL KBAG 1001 – Araştırma 01.05.2005 01.05.2007
99 103T159 İnsan Embriyonik Kök Hücrelerinin İki- ve Üç-Boyutlu Kültür Ortamlarındaki Farklılaşma Paternlerine NGF ve Retinoik Asidin Etkilerinin İncelenmesi Y. MURAT ELÇİN TBAG 1001 – Araştırma 01.06.2004 01.12.2006
100 94T083 Karboksimetilselüloz/Kitosan-Alginat Mikrokapsüllerin Üreaz İmmobilizasyonunda Kullanımı Y. MURAT ELÇİN TBAG 1001 – Araştırma 01.02.1995 01.02.1996

SANTEZ Projeleri

Sıra No Proje No Yürütücü Projenin Adı Türü Destekleyen Kuruluş Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
1 0799.STZ.2014 MERAL KARAKIŞLA ŞAHİN SANTEZ SANAYİ BAKANLIĞI 01.03.2014 28.02.2017

DPT/Kalkınma Bakanlığı Projesi

Sıra No Proje No Yürütücü Projenin Adı Türü Destekleyen Kuruluş Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
1 2016-K-121130 Y. MURAT ELÇİN Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı 01.04.2016 01.04.2018
2 98.K.12.07.60 Y. MURAT ELÇİN Biyoyıkılır Polimerlerin Doku Mühendisliğinde Kullanımı: Biyoyapay Karaciğer Organoidi Geliştirilmesi DPT DPT 01.11.1998 01.11.2002