Fakülte Tanıtımı

(Dosyayı indirmek için tıklayınız)

Kuruluş

Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversite olan Ankara Üniversitesi’nin mühendislik ve temel bilim alanlarındaki öncü kuruluşu olan Fen Fakültesi, 1943 yılından beri geçen sürede Türkiye’de bilim ve teknolojinin gelişmesine, ülkenin kalkınmasına, çağdaş düzeyde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmasına önemli katkılar yapmanın onurunu taşımaktadır.

Fen Fakültesi; 1943 Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin özel olarak çıkardığı 17.9.1943 tarih ve 4492 sayılı Kanunla kurulmuştur. Gazi Terbiye Enstitüsü binasında (şimdiki Gazi Üniversitesi Rektörlük binası), Fizik (1943), Matematik (1943), Kimya (1943) ve Astronomi (1944) Enstitüleri ile eğitim‐öğretime başlayan Ankara Fen Fakültesi, 1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesi’ne katıldı. 40’lı yılların ortasında, Ankara Teknik Üniversitesi olarak “2. Ulusal Mimarlık Akımı”nın öncülerinden Sedad Hakkı ELDEM tarafından tasarlanan ve Kültür Bakanlığı’nca tarihi eser olarak korunan şu andaki ikonik binalarına, 1950‐51 eğitim‐öğretim dönemi başında taşındı.

1943’de 23 yıllık yeni başkentin banliyösü iken bugün modern Ankara’nın içinde Ankara Üniversitesi’nin yedi yerleşkesinden birini oluşturan Beşevler 10. Yıl Kampüsü’ne yaklaşık 20 yıl sonra Rektörlük, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri de değişik zamanlarda gelmişlerdir.

Ulu Önder Atatürk’ün direktifleriyle modern Türkiye’nin kurulması sırasında, Fen ve Mühendislik alanlarında ülkenin ihtiyacı olan beyin gücünün yetiştirilmesi, yeni sanayi kollarının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla Anadolu’nun ortasında kurulan Fen Fakültemiz, bu tarihi görevini başarı ile yerine getirmiştir. Ülkemizde kurulan diğer üniversitelerin Fen ve Mühendislik bölümlerinin oluşturulmasında hem öğretim elemanı hem de fiziki altyapı açısından çok önemli katkılarda bulunmuştur. Diğer yandan gerçekleştirdiği sürekli reformlarla, lisans ve lisansüstü öğretim programlarını yenileyerek temel bilimler alanındaki geleneksel yapıya ek olarak yeni araştırma alanları geliştirmiş, üniversitemizin yenilikçi misyonuna başarılı katkılar sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.

Fen Fakültesi temel bilimler;

Yıldız Bilimi anlamına gelen ve Temel Bilimler’in atası olan Astronomi (Gökbilim), evrende bulunan her türden gökcisminin dağılımını, hareketini, kimyasal bileşimini, evrimini, fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Astronomi bilim dalı; kullanılan inceleme yöntemi, amaç ve konuya göre iç içe girmiş birkaç dala ayrılır. Temel Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri bu dalların başlıcalarıdır.
Bölümümüz öğretim elemanları ağırlıklı olarak Yıldız Astrofiziği’nin alt konularında bilimsel araştırmalarını ve lisansüstü çalışmalarını sürdürmektedirler. Yıldız Atmosferleri, Değişen Yıldızlar, Soğuk Yıldızlar ve Yıldızlarda Manyetik Aktivite, Etkileşen Çift Yıldızlar, Güneş Sistemi Dışı Gezegenler ve Zonklayan Yıldızlar temel araştırma başlıkları olarak sıralanabilir.

Eğitim

Bölümümüz temel Astronomi ve Astrofizik bilgileri ve uygulamalarını içeren 4 yıllık bir lisans öğretimi sunar. Lisans programına her yıl yaklaşık 40 civarında öğrenci LYS sınavındaki MF-1 puanlarına göre seçilerek alınır.
Bazı derslerin uygulamaları, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasatha­nesinde bulunan teleskoplarla yapmaktadır. Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler “Astronom” unvanı ile lisans diploması alırlar.

Astronomların çalışma alanları

Üniversitelerin Eğitim Bilimleri Fakültelerinden Pedagojik Formasyon Sertifikası alan bölüm mezunları Matematik ve Fizik öğretmenliği yapabilmektedir. Bölümden lisans diploması alarak mezun olanlar genellikle Eğitim, Bilişim ve İletişim sektörlerinin çeşitli iş sahalarında çalışmaktadırlar.

“Biyoloji, canlı sistemlerin temel bilimi olup, canlılarla ilgili araştırmalar yapar. Canlıların gelişimi, evrimi, kalıtımı, fizyolojisi, ekolojisi, korunması, tanı ve sınıflandırılması, davranışlarını ve bu özelliklere etki eden faktörlerin neden ve sonuç ilişkilerini araştırır ve tanımlar”

Eğitim

Biyoloji Bölümü’nün kuruluş tarihi 1948’e dayanır. 1983 yılında Botanik ve Zooloji Kürsüleri birleştirilerek Biyoloji Bölümü kurulmuştur.

Bölümde Botanik, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji ve Zooloji Anabilim Dallarında olmak üzere yedi farklı Anabilim dalında temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmaktadır.

Herbaryum (ANK)

ANK Herbaryum Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Herbar- yum’udur. 1933 yılında H. Brand ve K. Krause tara­fından kurulmuştur. Uluslar­arası herbaryumlar birliğine (Index Herbarium) kayıtlı olan herbaryum, ANK kodu ile anılmaktadır. ANK Herbar- yumu’nda “Engler-Prantl” sistemini kullanmaktadır. Örnek Sayısı : 200.000 Çiçekli Bitki Örneği, 15.000 Mantar, Kara- yosunu, Liken Örnekleri, Tip Örneği Sayısı: 1.000

Hayvan kolleksiyonu

Biyoloji Bölümü bünyesinde bulunan Hayvan Kolleksiyonu’nda, gösteri ve bilimsel araştırma için hazırlanmış çok sayıda örnek bulunmaktadır. Özellikle memeli hayvanlar kolleksiyonu Türkiye’deki en iyi kolleksiyon durumundadır ve yaklaşık 7 bin örnek içermektedir. Kolleksiyon, 1940’lardan bu yana toplanan memeli, kuş, sürüngen, iki yaşamlı ve balık türlerinden oluşmaktadır. Bunların yanı sıra farklı böcek takımlarına ait örnekler ile birlikte biyoloji derslerinde kullanılan maketler de kolleksiyonda bulunmaktadır.

Seralar

Seralar Akdeniz, kaktüs, ılıman ve subtropikal bitkileri içeren bölümlerden oluşmaktadır. Öğrenciler uygulama amacıyla seralardaki bitkileri kullanmaktadırlar.

Biyologların çalışma alanları

Biyoloji Bölümü mezunları, ilaç ve kozmetik ürünlerininin üretiminin yapıldığı özel şirketlere ait laboratuvarlar, ilaç firmaları, kimyasal madde ve cihaz pazarlayan özel firmalar, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlamak üzere bakanlıklarda ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda ve Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında görev yapabilmektedirler.

Fizik Bölümü, 1943 yılında kurulmuştur.1976 yılında Fizik ve Fizik Mühendisliği adı altında iki ayrı program olarak açılmıştır. 1981 yılında ise Fizik Mühendisliği bir bölüm olarak ayrılmıştır. Kurulduğundan bu yana, her iki bölüm de eğitim ve araştırma faaliyetlerinde ortak mekân ve laboratuvarları kullanmaktadır. Fizik Bölümü, ülkemizdeki üniversitelerin pek çoğunda Fizik Bölümlerinin kurulmasına ve bu bölümlere öğretim üyesi yetiştirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Eğitim

Bölümümüz her yıl yaklaşık olarak 20 lisans öğrencisini kabul etmektedir. Lisans öğrencilerinin mezuniyet için dört yıllık öğretim süresi boyunca 240 AKTS krediyi tamamlayacak şekilde gerekli dersleri ve laboratuarları almak zorundadırlar. Bölümümüze Yüksek Lisans ve Doktora programı çerçevesinde ise her yıl yaklaşık 20 öğrenci kabul edilmektedir.

Fizikçilerin çalışma alanları

Fizikçiler, elektrik, elektronik, mekanik ve haberleşme alanlarında hem üretim hem de hizmet alanlarında çalışabilirler. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK (Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi, Marmara Araştırma Merkezi), Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Telekom, Aselsan, Roketsan, Türk Standartları Enstitüsü, Enerji Bakanlığı gibi kuruluşlarda, her türlü ARGE kuruluşlarında görev yapmaktadırlar. Pedagoji sertifikasına başvuran öğrenciler öğretmenlik yapabilirler.

İstatistik Bölümü 1985 yılında kurulmuştur. Bölüm Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri, istatistik Teorisi, Uygulamalı İstatistik, Yöneylem Araştırması, Risk Analizi ve istatistikî Bilgi Sistemleri Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

Eğitim

Bölüme, her yıl yaklaşık olarak, normal öğretim için 70, II. öğretim için ise 70 öğrenci kabul edilmektedir. Zorunlu ve çok sayıda alternatif arasından seçilerek belirli konularda uzmanlaşmayı hedefleyen seçmeli dersleri alan öğrenciler “istatistikçi” unvanını alarak lisans eğitimini tamamlarlar.

İstatistikçilerin çalışma alanları

Bölümden mezun olan öğrenciler başta Türkiye İstatistik Kurumu olmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı ve çeşitli bakanlıklarda, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Genel Kurmay Başkanlığına bağlı kuvvet komutanlıklarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Devlet Su işleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, ÖSYM, PTT Genel Müdürlüğü, Sayıştay, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası gibi kamu kurumlarında; Belediyelerde; Turizm, Sigortacılık, Reklamcılık, Bankacılık, ve Finans, Bilgisayar Yazılım Şirketlerinde, Bilgi İşlem Merkezlerinde, Araştırma Şirketlerinde, Spor Kulüplerinde, Gazetelerde, Televizyon Kanallarında ve daha birçok alanda hizmet üreten sektörlerde iş bulma olanaklarına sahiptir.

1943 yılında “Genel Kimya Enstitüsü” adı altında kurulmuş olan Kimya bölümünde, öğretim ve araştırmalar, yabancı uyruklu profesörlerin öncülüğünde gelişmiştir. Bölüm kendisinden sonra kurulan ODTÜ, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Kimya bölümlerinin kuruluş ve gelişmesinde öğretim üyesi kaynağı olmuştur. Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya ve Biyokimya Anabilim Dallarından oluşan Kimya bölümü, Fen Fakültesinin en fazla sayıda öğretim üyesine sahip olan bölümüdür. Kimya bölümü, yüksek nitelikli, çağdaş, yenilikçi, üstün işgücüne sahip ve bilimsel yaklaşımın üstün niteliklerini özümsemiş, kimya endüstrisi ve ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan kimyagerler yetiştirmektedir.

Eğitim

Bölüme, her yıl yaklaşık 80 öğrenci alınmaktadır. Bölümde, günümüz bilimsel ve teknolojik düzeyinde; mevcut çalışma ortamı, madde, malzeme ve cihazlar ile yüksek lisans ve doktora eğitimi de yapılmaktadır.

Kimyagerlerin çalışma alanları

Kimyagerler, kimya endüstrisinde, kamu ya da özel sektöre ait ilaç, enerji, cam, sabun, yağ, deterjan, konserve, içecek, gıda ve demir-çelik vb. tesislerinde; araştırma – geliştirme veya kalite kontrolde görev alabilecekleri gibi, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlarında da istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, eğitmenlik sertifikasına sahip olanlar kimya öğretmeni olarak çalışabilmektedir.

Bölüm, 1943 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde “Matematik Enstitüsü” adıyla kurulmuş ve 1952 yılında Fen Fakültesi ile birleştirilmiştir. Hızla gelişen bölüm, Türkiye’nin diğer üniversitelerindeki Matematik Bölümlerinin geliştirilmesinde de rol oynamıştır. Bölüm bünyesindeki Anabilim Dalları şunlardır: Cebir ve Sâyılar Teorisi, Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Uygulamalı Matematik, Fonksiyonel Analiz ve Topoloji.

Eğitim

Bölüme her yıl yaklaşık 100 öğrenci alınmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler “Matematikçi” ünvanı alarak mezun olurlar. Lisans eğitimi yanında bölümde yüksek lisans ve doktora eğitimleri de yapılmaktadır.

Matematikçilerin çalışma alanları

Pedogojik formasyona sahip matematikçiler, ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. Bilgisayar programcılığı alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, mezunlar özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler.

Eğitim-Öğretim

Fakülte’de dört yıllık lisans öğrenimi yanında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü organizasyonu ile yukarıda belirtilen alanlarda yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Öğrenim Ekim ve Mart aylarında başlayan. 14 haftalık Güz ve Bahar Yarıyıllarında; lisans-üstü öğrenim ise Yaz Yarıyılında da yapılmaktadır. Lisans öğrenim süresi 8 yarıyıl. Yüksek lisans programı 4 yarıyıl, doktora programı ise 10 yarıyıldır.

Personel Durumu

Araştırma/Hizmetler

Fakülte’de bir merkez Kütüphane vardır; bunun yanında Ankara’da bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBITAK) Dökümantasyon Merkezi (TÜRDOK) ve Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Dökümantasyon Merkezi’nden yararlanarak tüm kütüphane hizmetleri sunulabilmektedir. Kampüste bulunan üniversite Bilgi İşlem Merkezi ve bölümlerdeki mikrobilgisayarlar ile araştırmalar için gerekli bilgisayar desteği sağlanmaktadır. Cam, elektronik, mekanik ve marangoz atölyeleri gerekli destek hizmetlerini anında verebilmektedir.

Yerleşke

Fakülte, 195000 m2 toplam alan ve 46300 m2 kapalı alana sahiptir. Üniversite’nin büyük sosyal, medikal ve spor imkanları yanında Fakülte 1600 kişiye hizmet verebilen modern yemekhaneleri, kafeteryası, Ankara’nın en büyük halı sahası, modern bahçeleri ve yeşil alanları ile öğrencilerin üst düzeyde performans gösterebilmeleri için güzel bir ortam sunmaktır.